• Binding realiseren bij je studenten

In het kader van het project “Meerwaarde van de Campus” is onderzocht in welke gevallen de campus een meerwaarde biedt boven digitaal onderwijs, en in welke gevallen andersom. Het is evident (gebleken) dat de aanwezigheid van studenten en docenten op de campus erg kan bijdragen aan de binding van studenten, en daarmee aan studentenwelzijn (en uiteindelijk aan studiesucces).

Hoe je dan kunt werken aan de binding van studenten is uitgewerkt op een website rond dit thema, voor drie soorten van binding:

Deze postertjes, hier dus digitaal, kunnen we ook (als je wilt met aangepaste Vraag-teksten) op papier laten printen voor in de gangen en de kamers. Laat het weten wanneer je daar belangstelling voor hebt.

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024