• Herontwerp van een course; vier opeenvolgende dagen online onderwijs.

Idee stond al

Al maanden geleden besloten ze bij de Bacheloropleiding Pedagogiek de course beroepsopdracht 8 (Trainingen en Didactiek) anders aan te pakken. In plaats van het reguliere ritme van twee bijeenkomsten van 2,5 uur per week te volgen, werd de course geroosterd in vier volledige en opeenvolgende dagen. Een oplossing uit nood geboren, de reguliere roostering bleek in blok 4 met alle vrije dagen onmogelijk, maar wel een enorm leuke uitdaging en een kans om te kijken hoe het team en de studenten deze vorm van onderwijs zouden ervaren. “De coronacrisis verandert daar niets aan, maar vraagt om een doordacht herontwerp voor de course die start in blok 4,” aldus Marlot van der Geld, ontwikkelaar en coursecoördinator van deze beroepsopdracht.

Aanpak

 • “Ik heb allereerst een opzet/draaiboek gemaakt van wat we in die vier dagen willen doen en welke tools we daarbij willen gebruiken. Die heb ik vervolgens met team ICTO besproken en verder kunnen verfijnen.” Dit draaiboek is vertaald naar de Brightspace-course waarin de activiteiten zijn weergegeven en studenten precies kunnen zien wat ze per dag gaan doen.

  Overigens is daarbij ook nog een onderscheid gemaakt in het programma voor de voltijd groepen en de deeltijd groep. Een onderwijsprogramma dat uitgaat van het op maat begeleiden van studenten bij het maken van de beroepsopdracht was het uitgangspunt, dat het volledig digitaal moest zijn is alleen maar een extra didactische uitdaging die dus goed past bij het thema van deze beroepsopdracht!

  Wat vooral opvalt aan dit programma is de goede afwisseling van synchrone en asynchrone onderwijsactiviteiten. Het face-to-face programma is niet klakkeloos overgezet naar een online onderwijsprogramma. Ook is nagedacht over waar de inzet van ICT een werkvorm niet alleen verrijkt, maar ook wezenlijk versterkt of anders maakt.  “Het voordeel van werken met meer asynchroniciteit in de werkvormen is bijvoorbeeld dat er meer reflectietijd ontstaat, een wezenlijk onderdeel van deze beroepsopdracht.”

 • Schermafbeelding Course

Sociale component

 • Schermafbeelding Course

 • Andere tools die ook al in Brightspace beschikbaar zijn bieden daarnaast ook veel kansen. “Alle werkvormen zijn uiteindelijk met elkaar verbonden, dit moet er ook voor zorgen dat de student niet alleen binding voelt maar ook het gevoel heeft dat hij er echt iets aan heeft om actief mee te doen.” Zo wordt de tool peer-feedback ingezet voor één van de onderdelen van de eindopdracht. Studenten moeten elkaar voorzien van feedback waarna ze in de eindopdracht moeten verantwoorden waarom ze er voor kiezen om de ontvangen feedback wel of niet te verwerken in het ontwikkelde product.

  “We maken daarnaast gebruik van de virtual classrooms en van de forumfunctie in Brightspace. Zo blijven studenten ook met elkaar verbonden wanneer ze zelfstandig thuis werken aan de beroepsopdracht. Daarnaast zijn we ontzettend blij dat Microsoft Teams versneld beschikbaar is geworden. Dit maakt het mogelijk om niet alleen als docententeam samen te kunnen werken, maar ook laagdrempelig met de studenten te kunnen communiceren. We zetten het in voor coaching van de expertgroepen die studenten vormen in deze beroepsopdracht maar ook voor individuele begeleiding bij de eindopdracht. Ook kunnen studenten zelf gaan overleggen via Teams”

  “De sociale component van deze course laten we nadrukkelijk terugkomen door gericht de virtual classroom in te zetten voor klassikale activiteiten en korte kennisoverdracht, in combinatie met een goed ingericht discussieforum en overleg middels videobellen in Microsoft Teams voor de subgroepen.”

  Al met al een boeiend voorbeeld van het (her)ontwerp van een course in deze enerverende tijd. Marlot, dank je wel voor het delen!

 • wi
  witpm

  2020-04-08 09:19:42

  Dank voor het delen van je verhaal Marlot!

 • Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024