• Continu verbeteren van Brightspace courses

Door: Jan-Willem Doornenbal (23 juli 2019, update 16 juni 2020)

uitleg

Bij de Brightspace-conferentie in Florida (zomer 2019) heb ik diverse sessies bijgewoond die gingen over het verbeteren van Courses (continuous improvement). Zeker ook voor ons bij FOO (en HvA-breed) erg interessant: omdat we nog maar net begonnen zijn met Brightspace, het systeem nog niet kenden, en het een hels karwei was om al de informatie over te zetten vanaf de studiedelen, konden we natuurlijk niet in een keer de grote stap naar onderwijsverbetering maken. Uiteindelijk is dat ook ontwikkelproces nooit ‘af’.

Het zou mooi zijn wanneer we de komende jaren met elkaar (de docenten binnen een team, de onderwijsteams met elkaar, ondersteund door de stafafdelingen ICT-FOO en O&O) onderwijsvernieuwingen gestalte kunnen geven in lijn met de ambities van de faculteit.

inspiratie

toepassing

De criteria waar meestal naar wordt gekeken bij de beoordeling van een ingerichte Course:

 • Leeruitkomsten. Op het niveau van de course en van elk onderdeel wordt duidelijk gemaakt wat de student gaat leren (bijv. gekoppeld aan de taxonomie van Bloom), en hoe dat meetbaar gemaakt wordt. Dit moet dan in lijn zijn met beschrijvingen in OER en studiegids, en met de manier van toetsing.
 • Leermaterialen en leeractiviteiten. Deze moeten allemaal bijdragen aan de gedefinieerde leeruitkomsten, en er moet ook duidelijk gemaakt worden waarom.
 • Cursusoverzicht. Je moet duidelijk maken wat je verwacht van de studenten, en hoe ze dat kunnen doen. De navigatie is duidelijk en de opbouw consistent.
 • Benaderbaarheid. Het moet duidelijk zijn hoe en wanneer studenten de docenten kunnen benaderen, en wat ze kunnen verwachten (antwoordtermijnen, nakijktermijnen)
 • Verwachtingen. Het moet duidelijk zijn wat er wanneer verwacht wordt van de studenten bijv. bij opdrachten, deadlines, of interactie.
 • Veelzijdigheid. Idealiter wordt gebruik gemaakt van verschillende materiaaltypes; niet alleen tekst, maar ook video, geluid, grafieken. En een diversiteit aan opdrachten.
 • Toegankelijkheid. Wordt er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van webpagina’s (i.p.v. pdf- of Word-documenten), en hebben die een correcte kop-indeling? Zijn plaatjes, video en audio voorzien van een beschrijving, uitleg en/of ondertiteling?
 • Leesbaarheid. Wordt bij webpagina’s het standaard HvA-pagina-template gebruikt met de juiste lettertypes en -groottes?
 • Communicatie. Is er mogelijkheid voor communicatie tussen docent en studenten of tussen studenten onderling? Is het duidelijk wat de studenten kunnen verwachten?
 • Toetsing. Is duidelijk wat de studenten kunnen verwachten, wanneer, en hoe ze beoordeeld worden?
 • Bronnen. Worden geen ongeoorloofde bronnen (copyright) gebruikt en aan bronvermelding gedaan? Wordt zoveel mogelijk open (OER, Open Educational Resources) materiaal gebruikt?
 • Reflectie. Wordt nadenken en reflectie door de studenten gestimuleerd (discussiefora, ePortfolio)?
 • Activeren. Worden studenten geactiveerd bij te dragen?
 • Foutloos. Geen spelfouten, grammaticale fouten, gebroken links.

Toepassing op FOO

Kortom, een (ongeordende) lange lijst met onderwerpen. Ze zijn lang niet allemaal specifiek voor Brightspace. Een digitale leeromgeving maakt het wel beter mogelijk na te denken over wat we willen bereiken op deze punten.

Ik denk dat het goed zou zijn om, in samenspraak met de opleidingen, te gaan bedenken welke criteria er voor wie belangrijk zijn, hoe deze beoordeeld zouden kunnen worden. In eerste instantie krijgen docenten zo een hulpmiddel in handen om hun eigen Course te kunnen evalueren. Daarnaast kunnen docenten ook onderling elkaars Courses bekijken en feedback geven. We willen jou als docent een handvat bieden om vorm te geven aan de wens om elk jaar voort te bouwen op wat je al bereikt hebt, en het weer een tikje beter te doen.  We hopen dat de door ons ontwikkelde Next Level Learning-tool je helpt om inspiratie te krijgen hoe je, binnen de setting van je opleidingsteam, een stapje kunt zetten in de verbetering van je onderwijs.

Ook deze pagina over het ontwerp van blended onderwijs kan hierbij behulpzaam zijn. Laten we samen op zoek gaan hoe en waar we het onderwijs kunnen verbeteren! Neem gerust contact op met ICT-FOO als je hierover met ons verder wilt praten.

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024