• FOO-Manifest Blended Learning

uitleg

De HvA kwam met het Instellingsplan 2021-2026 met, als één van de drie, het speerpunt Blended Learning. Hier gaat iedereen mee aan de gang. Het was nog niet helemaal duidelijk waarom, wat en hoe.

Begin 2021 gingen de FOO-clusters aan de slag  met de Blended-learning-plannen binnen FOO. Hierin erg verschillende ideeën en uitgangspunten en projecten.

Een visie - een manifest

Rond de zomer 2021 is Jan-Willem Doornenbal aangesteld als FOO-Blended-learning-coördinator. Na gesprekken met de onderwijsmanagers, het kenniscentrum, de dlo-innovatiepartners, een enquête onder de opleidingscoördinatoren, en gesprekken met de decaan kwam is er meer  helderheid gekomen over de ‘waarom-wat-hoe-vraag’.

Een manifest, met het idee dat dat concreter is dan een visie, vooral ook een leidraad bij het handelen, een handvat om verder te gaan. In eerste instantie een concept: het document is de organisatie in gegaan, in twee rondes is feedback opgehaald en er zijn workshops gehouden op de FOO-kennisochtend. Nu een (voorlopig) definitieve versie 1.0.

Het manifest verwoordt waar we met z’n allen voor staan op FOO: voortdurend open voor verbetering van het onderwijs, onderzoeken hoe we het onderwijs kunnen aanpassen aan een voortdurend veranderende omgeving.

Alle docenten en studenten van FOO worden van harte uitgenodigd het manifest boven hun bureau in de muur te spijkeren en het ter hand te nemen bij een volgende ontwerpstap.

Wordt het weer eens tijd voor een nieuwe versie? Praat dan mee in de Teams-community ICTO+BL bij FOO. (als je er nog niet in zit: Join met code w39cuuu)

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024