• Podcasts Blended Learning Izaak/Maartje

In de HvA-podcast Ons Onderwijs, door Jeroen Castricum en Richard Kragten, waar we eerder al onze collega Jan-Pieter Zuiderveen over serious gaming hoorden, waren in de kerst-drieluik twee FOO-collega’s te gast: Izaak Dekker (Docent/Onderzoeker Onderwijs en Opvoeding; in 1, 2 en 3) en Maartje Visser (Docent/opleider Engels; in 2 en 3). In drie episodes spraken ze over blended learning
 1. Blended learning introductie: Blended learning is een thema dat heel veel mensen die werkzaam zijn in het onderwijs bezighoudt. Soms is het wat vaag wat er precies mee bedoeld wordt. Wat is het eigenlijk? En hoe kan je er als docent mee aan de slag? En waarom?
 2. Blended learning deel 2: cursusfactoren: Welke elementen kan je toepassen in je Brightspace-course, in je onderwijsontwerp?
 3. Blended learning deel 3: docent- en studentfactoren: Leren is mensenwerk, wat moeten docenten doen om studenten actief de zelfregie te laten nemen?

Introductie

De missie van Izaak is vooral om ook te leren in het onderwijs: als we experimenten doen, dat we dan ook meten wat het effect is, dat we er wat van leren, en dat we dat delen met anderen. Izaak heeft veel inzicht in de wetenschappelijke ontwikkelingen.

Blended Learning: een mix van online en fysiek onderwijs. De activiteiten in die twee kanten moeten elkaar versterken, van meerwaarde zijn over-en weer. Het biedt kansen om je onderwijs beter te organiseren; het gaat er om die te benutten. Meer invloed op wat je studenten buiten de fysieke lesuren doen.

Als docent kan je ook actief een veel beter beeld krijgen van dat wat de studenten tijdens de week (tussen de sessies door) doen. Je krijgt als het ware feedback van de studenten zelf, voortkomend uit hun gedrag, van wat ze al snappen en wat ze doen met de inhoud. Het gaat er niet alleen om dat studenten een quiz invullen, maar vooral dat jij, als docent daar in de les aandacht aan besteedt.

Studenten zouden regie moeten hebben op hun leerproces, maar geven dat lang niet altijd zelf aan. Als docent moet je wel in de gaten hebben wat ze nodig hebben.

In wetenschappelijk onderzoek (reviewstudies) zie je dat BL inderdaad gemiddeld genomen effectiever is, en leidt tot meer tevredenheid en betrokkenheid. Het wordt pas echt interessant als je kijkt welke aspecten die je hebt ingebracht van meerwaarde waren.

 • Je kunt meer leertijd creëren, door studenten effectief aan het werk te zetten. Betere voorbereiding. Als je minder fysieke colleges geeft, maar dit online aanbiedt, geeft dit winst in flexibiliteit en kost het je als docent minder tijd, maar leidt het niet tot beter leren. Om de effectiviteit omhoog te laten gaan, moet je activerende mechanismes toevoegen. Bv instrumenten waarmee de student zichzelf kan toetsen.
 • Daarnaast is het van belang heel duidelijk te zijn in je verwachtingen, en al voor de collegereeks begint te zorgen dat alles klaar staat en helder wordt uitgelegd. Niet in een keer proberen de perfecte cursus te maken, maar elke keer wat toevoegen. De cursus moet uitdagend worden, niet te saai maar ook niet te uitdagend.

Cursusfactoren

 1. Expliciet en transparant design en communicatie (Rasheed et al., 2020; Sun & Chen, 2016; Yadav et al., 2017)
 2. Extra leertijd (Bredow et al., 2021; Van Alten et al., 2019) / en of meer flexibiliteit (Muller & Mildenberger, 2021)
 3. Inclusiviteit door opties (Fermin & Gonzalez, 2019; O’Donnell et al., 2015; Zhao et al., 2020)
 4. Actieve verwerking met quiz, opdrachten, interactieve video, etc. (Spanjer et al., 2015; Vo et al., 2017)
 5. Benutten van wat studenten online doen als input voor fysieke lessen (Spanjer et al., 2015)
 6. Leermateriaal:
  • Authenticiteit (Ng, 2019; Rodrigues et al., 2019; Sun & Chen, 2016)
  • Kwaliteit: uitdagend (Muljano & Luo, 2019) / scaffolds (O’Donnell et al., 2015; Sun & Chen, 2016)
  • Zo min mogelijk ruis en Segmenteer (Noetel et al., 2021)
 7. Student interactie door gestructureerde en gemonitorde groepsopdrachten (Fermin & Gonzalez, 2019; Money & Dean, 2019; Muljana & Luo, 2019)

Studentfactoren

 1. Zelfregulatie (time-management, metacognitie, kritisch denken, effort regulation, peer learning.) (Broadbent & Poon, 2015)
  • Biedt studenten inzicht in progressie, stimuleer reflectie op doel en voortgang en dat studenten elkaar hierbij helpen (Thomas et al., 2019)
  • Alle combinaties van docent, student, en tools kunnen ingezet worden voor ZRL (Eggers et al., 2021), denk voorbij metacog, aandacht voor motivatie
 2. Digitale geletterdheid (Castro et al., 2019; Delnoij et al., 2020)
  • Hefboom voor alle effectiviteit van BL (Money & Dean, 2019)
  • Pro-actief aanbieden van tech ondersteuning, how-to filmpjes, checken in de les

Docentfactoren

 1. Nieuwe docentrollen (Ng et al., 2020; Philipsen et al., 2019; Thomas & Thorpe, 2019)
 2. Interpersoonlijk: responsief, attent, bereikbaar (Ng, 2019; Thomas & Thorpe, 2019)
 3. Organisatorisch: managen van opdrachten en communicatie (Sun & Cheng, 2016)
 4. TPACK (O’Donnell et al., 2015)
 5. Flexibiliteit (Ng et al., 2020; Philipsen et al., 2019; Thomas & Thorpe, 2019)

inspiratie

Study Design Subject Included Outcomes
Bernard et al. (2014) Meta-analysis Blended learning (Max 50% online) compared to not BL courses in higher education 96 studies 1990-2010, higher education, 10.800 students. Learning outcomes: g = 0.33 significant positive effect. Higher for STEM and undergraduate courses.
Bredow et al. (2021) Meta-analysis Flipping the classroom compared to lecture-based learning in higher education 317 studies, > 2019. 51k students. Grades: d = 0.39. Higher for skills, lower for foundational knowledge and higher order thinking.  Course satisfaction d = 0.23. Metacog d = 0.37. Confidence d = 0.52. Engagement d = 0.41
Müller and Mildenberger (2021) Meta-analysis Comparing BL with 30-79% reduction in classroom time with traditional instruction in higher education. 21 studies 2008-2020. No significant effect (CI g -0.13, 0.25): more flexibility without detriment to learning
Spanjers et al. (2015) Meta-analysis Comparing BL to lecture-based instruction. 47 studies. 24 on effectiveness, 30 on satisfaction, 4 on investment evaluations > 2003 BL sign g = 0.27 effect. BL with quizzes are more effective, demanding and attractive.
Van Alten et al. (2019) Meta-analysis Flipping the classroom compared to lecture-based learning in secondary and higher education 114 studies comparing flipped to non-flipped courses in secondary and higher education. Small positive effect on learning outcomes.

No effect on satisfaction.

Higher effects when f2f time is not reduced or when quizzes were added.

Vo et al. (2017) Meta-analysis BL compared to traditional instruction in higher education 40 studies. 2001-2015. No subjective outcome measures g = 0.39 p < 0.001. Larger effect in STEM courses g = 0.50
Belangrijkste bron: Van Dorresteijn et al. Systematic literature review “Welke factoren dragen bij aan effectief online en blended onderwijs?”; UvA-DARE; SURF-artikel

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024