• Everybody codes: de micro:bit bij lerarenopleiding NaSk

uitleg

De BBC micro:bit is een kleine, programmeerbare computer met bewegings- en temperatuursensoren, een kompas en bluetoothtechnologie. Dit miniatuurcomputertje is speciaal voor het onderwijs ontwikkeld in het kader van het BBC Make It Digital initiatief. In 2016 heeft ieder kind in groep zeven in het Verenigd Koninkrijk een micro:bit tot zijn beschikking gekregen met het doel:

“It aims to inspire young people to get creative with digital and develop core skill in science, technology and engineering”.

De kracht van de micro:bit is gelegen in het gebruikersgemak, de betaalbaarheid, en de veelzijdigheid. Programmeren krijgt hierdoor op een laagdrempelige wijze een natuurlijke plek binnen het onderwijs.

toepassing

Dorrith Pennink, lerarenopleider Natuur-/Scheikunde, schetst een aantal argumenten die het inzetten van de micro:bit tot een verrijking van het onderwijs bij NaSk maakt:

  1. Met het inbedden van programmeervaardigheden in het VO wordt het formeel logisch redeneervermogen van leerlingen aangesproken en ontwikkeld. Een eerste stap hiertoe is het inbedden van deze vaardigheden in de lerarenopleidingen.
  2. Sentance et al. (2017) hebben in het Verenigd Koninkrijk onderzoek gedaan naar de leereffecten van de introductie van de micro:bit in de klas. Hun conclusie is dat werken met de microbit motiveert en uitnodigt tot creativiteit. De tastbaarheid vergroot het leereffect: het stimuleert de interesse en ondersteunt de begripsvorming. Kinderen leggen een link tussen het programmeren en het ontwikkelen van nieuwe digitale producten en onderkennen het belang hiervan in het dagelijks leven.
  3. De connectiviteit en veelzijdigheid van de micro:bit vergroten de inzetbaarheid en nodigen uit tot projectmatig werken. Dit sluit aan bij ontwikkelingen als Maker Education en IoT
  4. Het gebruik van micro:bit in het onderwijs komt tegemoet aan het advies van het platform Onderwijs2032.
  5. Het gebruikersgemak en het massale en wereldwijde gebruik van micro:bit zorgt ervoor dat de ontwikkeling in een stroomversnelling is gekomen. De tijd is rijp voor het onderwijs om op deze ontwikkelingen in te springen.
 • microbit.org

inspiratie

Pennink is enthousiast over de micro:bit.

 • “De micro:bit biedt tal van mogelijkheden binnen ons onderwijs. Het is een programmeerbaar meet-, stuur- en regelapparaatje, inzetbaar bij standaardvakken als elektronica, mechanica en robotica, maar ook bruikbaar op heel andere manieren. We hebben bijvoorbeeld versnellingsmetingen gedaan in attractiepark Walibi. Een bestaand project, waarin een instrument wordt gemaakt om de reactietijd te meten, sloeg ook goed aan bij studenten NaSk. Zo’n toepassing is bij uitstek geschikt voor vakoverstijgende projecten binnen het VO.”

  Daarnaast denkt Pennink verder dan enkel toepassingen in haar eigen opleiding:

“We kunnen voor het werkveld (VO) een workshop voorbereiden en aanbieden met als doel een beeld te schetsen van de waarde van de micro:bit voor het onderwijs aan de hand van toepassingen ontwikkeld en/of getest op de lerarenopleiding NaSk van de HvA.”

 • De micro:bit kan bijvoorbeeld ook interessant zijn voor de Pabo. De gebruiksvriendelijkheid zorgt ervoor dat leerlingen van de basisschool ook met het product aan de slag kunnen. Kerndoel 42 en 45 van tule.slo.nl sluiten naadloos aan op de micro:bit. Daarnaast prikkelt het product de basisschoolleerling om op een onderzoekende en ontwerpende manier te leren.

 • SLO (Nationaal expertisecentrum leerplantontwikkeling), Enschede

Literatuur

Zie ook het boek Codeklas voor meer informatie over de functies van coderen en programmeren in het onderwijs.

Brits onderzoek, aangehaald in dit artikel:

Sentance, S., Waite, J., Hodges, S., MacLeod, E., & Yeomans, L. E. (2017). “Creating Cool Stuff” – Pupils’ experience of the BBC micro:bit.” In Proceedings of the 48th ACM Technical Symposium on Computer Science Education: SIGCSE 2017. DOI: 10.1145/3017680.3017749

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024