Redactie op Brightspace-courses

We bekijken de Brightspace-courses van de opleiding en letten vooral op de redactionele/organisatorische kant. Hetgene wat je wilt bereiken en of je daar de juiste opdrachten/tools voor hebt geselecteerd blijft dus buiten beschouwing.

Binnen elke course kijken we naar

 • indeling
 • gebruik van pagina-templates
  • op pagina’s met veel informatie: de mogelijkheid tot harmonica’s/tabbladen
 • gebruik van (html-)pagina’s waar mogelijk, en niet onnodig van word- of pdf-documenten
 • gebruik van descriptions/beschrijvingen waar ze voor nodig zijn (en niet waar ze niet voor bedoeld zijn)
 • correcte embedding/verwijzing van video, externe bronnen, literatuur
 • manier waarop de student een topic als Voltooid kan markeren
 • opruimen van oude groepen

Tussen de courses van een opleiding bekijken we continuïteit, eenduidigheid:

 • Opbouw in alle courses (gebruik van Overview, gelijksoortige modulestructuur)
 • Gelijksoortig gebruik van rubrics, grading

En optioneel:

 • omzetten van modulehandleidingen (in pdf) naar losse pagina’s/topics
 • nadenken over optimaal gebruik van sections/groepen en de (on-)mogelijkheden hiervan
 • gebruik van visuele elementen (iconen, kleuren) om meer structuur mee te geven aan de studenten

We beginnen met een workshop/schouw: we kijken wat er nodig is, wat er gewenst is, en maken een inschatting van de hoeveelheid werk.
Vervolgens kijken we hoe we dit zullen uitvoeren, bijvoorbeeld met student-assistenten, en hoe deze dan begeleid kunnen worden (technisch door icto, inhoudelijk door docenten van de opleiding).

© ICTO bij FOO 2024