• Definities en Blended Learning

Blog door: Jan-Willem Doornenbal
Facultair coördinator Blended Learning van FOO
2 juli 2021

A: Zullen we aan tafel gaan zitten?
B: Waar heb je het eigenlijk precies over, als je tafel zegt? We hebben eettafels, werktafels, bijzettafels en nog veel meer.
C: Inderdaad, en op hoeveel poten staat hij eigenlijk?
B: ik denk dat we eerst een definitie moeten opstellen!
C: en daarna bepalen we wat onze visie op de tafel is.
B: als we het met z’n allen eens zijn, kunnen we gaan zitten.

Wanneer we binnen FOO praten over blended learning heb ik vaak het idee dat de discussie op soortgelijke wijze verloopt als hierboven over de tafel. Dat vind ik dan jammer, want veel mensen zijn al bezig met mooie voorbeelden van het gebruik van blended learning, en we leren aldoende ook al veel. Maar als het er echt om gaat om dit belangrijke onderwerp gezamenlijk en structureel aan te pakken, houden we elkaar tegen.

Ik zou willen voorstellen om de definitie te hanteren zoals Barend Last en Stefan Jongen in het onvolprezen boek Blended learning en onderwijsontwerp doen:

Blended learning betreft het optimaliseren en verrijken van studentgerichte leerervaringen, mogelijk gemaakt door de harmonieuze integratie van verschillende activerende strategieën, bereikt door de combinatie van fysieke interactie met ICT.

Een hele mond vol, en goed om het nog eens met elkaar over te hebben. In ieder geval omvat het aspecten van ontwerpen, van activeren, van interactie, van samenkomen en van de mogelijkheden van ict.

Dàt we blended learning gaan toepassen is onomstreden. In de HvA-visie en -instellingsplannen ondubbelzinnig omschreven. Hoe we dat zo goed mogelijk kunnen invullen en hoe we met deze concepten jaar-na-jaar het onderwijs met de tijd mee kunnen laten groeien, dat is onze taak voor komend collegejaar. Dingen uitproberen, ervaringen met elkaar delen, pijnpunten bespreken, elkaar enthousiast maken.

A: Zullen we met blended learning aan de slag gaan?
B: Het lijkt me heel goed als we samen nadenken hoe we ons onderwijs steeds een stapje beter kunnen maken.
C: Wij hebben pas nagedacht over hoe we onze studenten veel beter kunnen begeleiden bij hun afstuderen.
B: Daar moet je me alles over vertellen, zodra je de resultaten binnen hebt. Wij gaan de hoorcolleges veel interactiever aanpakken.
C: Daar kunnen wij weer van leren. Het icto-team kan je prima ondersteunen.
B: We doen het allemaal op onze eigen manier, maar het doel is hetzelfde. Met ons onderwijs bij de tijd blijven.

  • JW
    JWD

    2022-04-07 13:45:35

    Heel handig: de begrippenlijst op de site van het HvA Onderwijs- en Toetsbeleid https://icthva.sharepoint.com/sites/onderwijs-entoetsbeleid/SitePages/Begrippen.aspx

  • Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024