• Smart Education

Wat is Smart Education

Tekst: hva.nl/smarteducation

Smart Education
Het onderzoeksprogramma Smart Education van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding richt zich op het ontwikkelen en verspreiden van kennis en expertise over de effectieve inzet van de mogelijkheden van Kunstmatige Intelligentie in het onderwijs.

Kunstmatige intelligentie en andere technologische ontwikkelingen zorgen voor allerlei nieuwe mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. Smart Education onderzoekt door middel van projecten en samenwerkingsverbanden wat deze innovatieve methoden ons kunnen bieden, en hoe ze effectief kunnen worden ingezet in het onderwijs.

Projecten
Het Smart Education programma herbergt diverse projecten waarin de potentie van verschillende technieken wordt onderzocht, op basis van vragen uit, en met toepassingen in de eigen onderwijspraktijk en in die van onze partners. In sommige projecten worden nieuwe tools ontwikkeld, in andere projecten worden de mogelijkheden van extern ontwikkelde tools onderzocht. De projecten uit 2019 en 2020 zijn gebundeld in twee boekjes.

CENTRE OF EXPERTISE APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Het Smart Education Lab is aangesloten bij het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence van de Hogeschool van Amsterdam. Dit CoE werkt binnen alle faculteiten van de Hogeschool vanuit verschillende invalshoeken aan vraagstukken rond kunstmatige intelligentie, en toepassingen daarvan in de praktijk. Met het Smart Education programma geeft de Faculteit Onderwijs en Opvoeding invulling aan één van deze labs, met focus op het toepassen van Kunstmatige Intelligentie in het onderwijs.

Management en Samenwerkingsverbanden
Het Smart Education Lab is als project ondergebracht bij het lectoraat Didactiek van de Bètavakken. Om onze doelen te realiseren werken we samen met partners. Binnen de Hogeschool van Amsterdam betreft dat met name het FOO ICTO team. Op landelijk niveau zijn dat o.a. de SiA Sprong Educatief netwerken STEM en iXpact , de SURF Special Interest Group rondom Artificial Intelligence in Education (SIG AIED), en de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC).

Doe mee!

Er is ruimte voor nieuwe initiatieven binnen het programma Smart Education. Medewerkers die ideeën hebben voor projecten die aansluiten bij de visie en doelstellingen zijn hierbij van harte uitgenodigd om deze met ons te bespreken. Gezamenlijk kunnen we ideeën uitwerken tot een projectvoorstel binnen het programma Smart Education of een ander subsidieprogramma.

Dus ben je geïnteresseerd in het leveren van een bijdrage aan het programma Smart Education? Heb je ideeën, opmerkingen, of vragen? Neem gerust contact op met Anders Bouwer, Kwartiermaker Smart Education.

Rapporten 2019 en 2020

De projecten uit 2019 en 2020 zijn gebundeld in twee boekjes.

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024