Qualtrics gevorderd

Wat is Qualtrics?

Qualtrics is enquêtesoftware waarmee je online enquêtes kunt ontwerpen en afnemen. Qualtrics is geschikt voor het bouwen en afnemen van zowel eenvoudige als complexe vragenlijsten.
Er zijn diverse mogelijkheden wat betreft de structuur en het type vragen. De weergave van de resultaten is helder en eenvoudig te exporteren naar Excel of SPSS. De rapportages kunnen worden gevisualiseerd en gedeeld met anderen.

Training 2 (Bedoeld voor collega’s met ervaring met Qualtrics).

Deze training bestaat uit twee uur. Na een week wordt een uur gepland voor vragen en feedback.
Het eerste gedeelte van de training zal gericht zijn op het ontwerpen van een enquête met aandacht voor meer geavanceerde vragen.
Het tweede deel zal gericht zijn op de data en analyse van de resultaat met aandacht voor meer geavanceerde data en analyse.

Deel 1

 • Block en vraaggedrag (weergavelogica, overslaan en overbrengen);
 • Doorgesluisde tekst (Piped Tekst);
 • Indeling van de blokken;
 • Randomisatie (items willekeurig verdelen);
 • Hercoderingwaarde.

Enquêteflow

 • Over de enquêteflow;
 • Navigeren door de enquêteflow;
 • Elementen van de enquêteflow;
 • Wijzigingen aanbrengen in de enquêteflow.

Enquête-opties

 • Scoren, puntwaarden aan specifieke antwoorden toewijzen;
 • Quota’s, condities instellen waaraan antwoorden moeten voldoen.

De distributie van de enquête

 • Anonieme link;
 • Persoonlijke link voor de respondenten;
 • QR-code.

Deel 2

Gegevens en analyse

 • Resultaten;
 • Rapportages van resultaten;
 • Pagina’s met resultaten-rapporten bewerken en visualisaties toevoegen;
 • Filters voor resultaten en rapporten gebruiken;
 • Resultaten-rapporten delen;
 • Uitsplitsingen van resultatenrapporten gebruiken;
 • Rapportinstellingen bewerken.
 • E-mailtriggers (e-mail respondenten een kopie van hun antwoorden)
© ICTO bij FOO 2024