Qualtrics basis

Wat is Qualtrics?

Qualtrics is enquêtesoftware waarmee je online enquêtes kunt ontwerpen en afnemen. Qualtrics is geschikt voor het bouwen en afnemen van zowel eenvoudige als complexe vragenlijsten.
Er zijn diverse mogelijkheden wat betreft de structuur en het type vragen. De weergave van de resultaten is helder en eenvoudig te exporteren naar Excel of SPSS. De rapportages kunnen worden gevisualiseerd en gedeeld met anderen.

Training 1

Deze training bestaat uit twee delen van twee uur. Na een week wordt een uur gepland voor vragen.

Het eerste gedeelte van de training zal gericht zijn op het ontwerpen van een enquête
Het tweede deel zal gericht zijn op de data en analyse van de resultaat.

Deel 1

Ontwerp: interface en gebruik knoppen

 • Login, startpagina aanpassen;
 • Enquête organiseren en mappen aanmaken;
 • Een nieuw project (enquête ) aanmaken en instellen;
 • Projectpagina, over de enquête Builder,
  basisprincipes van blokken, basisprincipes van het vraag- en bewerkingsvenster, enquêtewerkbalk en basisnavigatie, bannermeldingen;
 • Contactpersonen, bibliotheek, zoek en publiceren;
 • Hulpmiddelen, samenwerken met anderen, voorbeeldweergave;
 • Opmaak en vormgeving;
 • Enquête opties en functionaliteit.

Enquêteblokken en vragen/ stellingen

 • Enquête ordenen (mappen toevoegen, enquête naar mappen slepen);
 • Enquêtenaam;
 • Blok toevoegen, naam van de blokken, blok editen en blok optie;
 • Vraag toevoegen, naam en nummer van de vraag (Tip; belangrijk voor de feedback en analyses), vraag editen, verwijderen, verplaatsen, type vraag wijzigen;
 • Vraag bewerken; antwoordvereisten;
 • testen met voorbeeldweergave;
 • Hercoderingwaarden gebruiken bijvoorbeeld voor opleiding;
 • Keuze om meer antwoorden of een exclusief antwoord toe te staan;
 • Vraaggedrag, weergavelogica of overslaan;
 • Tekstinvoer en inhoudstype bepalen;
 • Matrixtabel, stellingen en schalen;
 • Voorbeeldweergeven (Tip: link voorbeeldweergave gebruiken voor testen);
 • Paginaeinde toevoegen.

Opties voor de enquête, hulpmiddelen en de distributie van de enquête

 • Weergavenaam
 • Algemeen
 • Antwoorden
 • Beveiliging
 • Algemene testantwoorden genereren
 • Samenwerken aan een project
 • Anonieme link
 • Contactpersonen toevoegen
 • E-mail opstellen
 • Bibliotheek.

Deel 2

Gegevens en analyse

 • Actieve enquête sluiten;
 • Voltooien van de verzamelde gegevens;
 • Filter gebruiken;
 • Kolommen verplaatsen, verbergen, hernoemen of sorteren;
 • Data exporteren;
 • Downloaden als SPSS bestand;
 • Resultaten en rapporten (basiskennis)
 • Kruistabellen;
 • Nieuw rapport maken, delen, downloaden.
 • Evaluatie van de training
© ICTO bij FOO 2024