Training Brightspace ePortfolio

Wegens uitfasering van het gebruik van BSp ePF bij FOO bieden we deze training niet meer aan. Zelfstudiemogelijkheden: zie onder.

In deze training leer je werken met het ePortfolio van Brightspace. Focus ligt op de beoordeling van de eerstejaars-stage bij de Tweedegraads opleidingen. Maar iedereen is welkom, en voor iedereen is het leerzaam. De volgende onderwerpen zullen besproken worden:

  • Wat moet de student doen en hoe werkt dat in het ePortfolio van Brightspace?
  • Wat moet de IO of SLB-er doen en hoe werkt dat in het ePortfolio van Brightspace?
  • Wat is de functie van het ePortfolio bij de beoordeling van werkplekleren?
  • Welke hulpbronnen zijn er voor studenten en medewerkers?

We gaan actief aan de slag met het ePortfolio van Brightspace, het meenemen van een laptop is van harte aanbevolen. Bekijk ter voorbereiding vast onderstaande handleiding.

Voorbereiding

Bekijk vast de handleiding over het e-Portfolio: Introductie ePortfolio – Lecturer Course (Brightspace)

© ICTO bij FOO 2022