Online communiceren met studenten

  • Didactiek
  • Moeilijkheid:
  • Open inschrijving

Deze workshop is nog in opbouw. We werken hem nog uit. Voel je vrij contact op te nemen bij belangstelling.

Welke boodschappen op welke kanalen? Workshop om met je team afspraken op te stellen en de kanalen in te richten.

Communicatie is belangrijk. En moet helder zijn. Wie wat, wanneer en hoe?

  • Effectief formuleren: heldere instructie geven
  • Kanaalkeuze: welke tools? Mail, chat, mededeling BSp,
  • Verbinding maken, contact bijhouden

Voorbereiding

Doelgroepen

Alle studenten van je opleiding, studenten van een opleidingsvariant, van een leerjaar, van een klasgroep?

Kanalen

Opleidingssite, courses in Brightspace tbv modules, individueel

Extra kanalen inrichten

Aanvullende courses maken, nadenken over wie het kan zien, enrolment

Communicatie

SMART, helder, frequentie, doelstelling

informatie-overdracht, verbinding

Wie communiceert wat

Afstemming, schrijfrechten

Richtlijnen welke communicatie plaatsvindt in welke systemen

© ICTO bij FOO 2024