Onderwijslogistiek met courses, sections, enrolments

Bij het aanmaken van de courses in mei/juni, een vervolg op de hele procedure rond OER en Studiegids, zijn veel keuzes mogelijk:

  • Wanneer wil je de course tonen in de courseselector?
  • Gebruik je een course voor meerdere opleidingen of varianten (bv dezelfde course voor vt+dt, voor Na+Sk)
  • Wil je de course vullen met standaard-inhoud: een sjabloon?
  • Welke docenten mogen er bij, en met welke rechten (rollen)?
  • Hoe mogen de studenten zich aanmelden, via SIS, via de courseselector, op grond van een kenmerk (alle studenten pabo-dt)?
  • Wil je gebruik maken van sections: voorgedefinieerde klassen?

Met al deze keuzes kan je de logistiek beïnvloeden. En soms wil je dit ook doen op basis van didactische keuzes. Het heeft ook gevolgen voor wat de studenten moeten doe, of op wat ze zien.

In deze workshop bespreken we met de opleiding de mogelijkheden, en ook waarmee je dan rekening moet houden in communicatie met studenten en mogelijkheden in het gebruik.

Voorbereiding

Wanneer kies je voor het aanmaken van Sections binnen een course, en wat zijn de consequenties?
Lees in onderstaand document meer over de keuzes die je kunt maken en welke invloed dat heeft op de inrichting van je onderwijs (of beter andersom: hoe wil je je onderwijs inrichten, en welke keuzes bij de inrichting van Brightspace-courses zou je daarom moeten maken)

Keuzes die je maakt bij de basisinrichting van een course.
Denk vooral aan de mogelijkheden voor de module-navigatie-inrichting, en het gebruik van de Overview-pagina. Welke elementen zou je willen dat ze in elke course van je opleiding aanwezig zijn? Het is goed hierover afspraken met de collega's te maken, om zo een duidelijke inrichting neer te zetten voor je studenten. Eventueel kan een basisinrichting, een sjabloon, helpen hierbij.

© ICTO bij FOO 2024