Formatief evalueren

  • Didactiek
  • Moeilijkheid:
  • Open inschrijving

Deze workshop is nog in opbouw. We werken hem nog uit. Voel je vrij contact op te nemen bij belangstelling.

Voor je studenten is het belangrijk een beeld te hebben hoe hun kennis- en competentieniveau zich verhoudt tot de eindtermen (van de module of de opleiding). Hoe kan je hen hierin van (automatische) feedback voorzien?

Aangeven wat de verwachtingen zijn. Leeruitkomsten. (constructive alignment!)

Hoe wil je dit een plaats geven in je lessenreeks?

Welke manieren heb je in het klaslokaal en daar tussendoor (synchroon vs asynchroon)

wooclap, flipping cards e.d., H5P, quiz, forms

Interactive documents/video

(peer) feedback

© ICTO bij FOO 2024