De volgende stap in je digitale onderwijs

Vanuit de gedachte dat het niet mogelijk is je onderwijs ooit perfect te krijgen, maar wel om een atmosfeer te creëren om te willen verbeteren, is in een samenwerking tussen ICTO-FOO en de DLO-innovatiepartners de Next Level Learning kwaliteitsscan ontwikkeld. In deze workshop staan we stil bij de scan en hoe deze houvast kan bieden bij het continu verbeteren van je onderwijs. Om bezig te gaan met een doorlopende verbetering van je onderwijs, is het goed om direct na afloop van een blok het onderwijs te evalueren.

Hoewel een docent in zijn eentje de kwaliteitsscan kan doorlopen, is het voor de workshop prettig om deze juist samen met collega’s te doorlopen. Voor je de workshop begint, weet je al over welk vak je de scan wilt doen en volg je de workshop dus het liefst met één of meer collega’s die hetzelfde vak geven. Het is prima als de deelnemers aan de workshop bijvoorbeeld 3 à 5 duo’s of trio’s kunnen vormen. We adviseren om alvast terug te blikken op het onderwijs met je studenten.

We starten de workshop met een beknopte uitleg van de vragencategorieën, de antwoorden die je kunt geven en we benadrukken dat er geen goed of fout bestaat: de bedoeling is om jou te helpen onderzoeken waar je/jullie graag aandacht aan willen besteden.

Tijdens de workshop, als we de kwaliteitscan standaard doorlopen, start ieder groepje de scan (als ze bij elkaar zitten gewoon samen op één laptop, maar via videobellen start één deelnemer de scan en deelt het scherm). Als alternatief kan een groepje er voor kiezen om vragen rond één van de vijf categorieën te beantwoorden. Na 20 minuten of 10 vragen stoppen we, en bespreken de aandachtspunten die elk groepje genoteerd heeft.

We kijken of er onderwerpen zijn, waar het opleidingsteam als geheel verder over moet sparren en we kijken of een aanvullende sessies daarbij behulpzaam zijn. Uiteraard staan we stil bij de handvatten die binnen de tool zelf worden aangereikt om te beginnen met het verbeteren/ontwikkelen van je onderwijs.

Wil je eerst nog even verder afstemmen over deze workshop? Neem dan contact met ons op!
Deze workshop bieden we aan in samenwerking met de DLO-innovatiepartners.

© ICTO bij FOO 2024