VR/360-lesmateriaal

In de zomer van 2017 zijn we vanuit een Grassroot-programma een samenwerking gestart met het Mediacollege Amsterdam (Practoraat ‘Het nieuwe kijken’). We wilden een (eerste) aanzet maken met het creëren van een mooie collectie van VR-lesmateriaal, terwijl de studenten van het Mediacollege dankzij dit project leren te acteren in VR-ervaringen. De eerste scenario’s zijn onder andere geschreven in samenwerking met lerarenopleiders Aad Sinke (Cluster Talen), Sultan Göksen (Cluster Maatschappijvakken), Charlotte Cannegieter (Cluster Exact), Jan-Willem Doornenbal en Pieter de Wit (beiden Team ICTO).  In 2019 volgde in samenwerking  met het kenniscentrum van FOO vanuit de speerpuntgelden Urban Education een set nieuwe producties gericht op het samenwerken met ouders in de grootstedelijke context (PO). Hieraan werkten naast de directeur van het kenniscentrum Ron Oostdam, ook docenten Adri Menheere, Robert van Mulligen en Anneke van der Linde (allen Pabo) intensief mee.

Het doel? Het creëren van meer authentieke ervaringen voor studenten in opleiding tot leraar. We willen ze op deze manier nog beter voorbereiden op de beroepspraktijk.