• Woordenschat toetsen van de eerstejaars

uitleg

De academische woordenschat is een belangrijk aspect van de taalvaardigheid en zegt veel over of de student de opleiding aan kan. De eerstejaarsstudenten van Cluster Talen deden de cito-TAcT-toets. Studenten, mentoren en coördinator Camille Welie zijn tevreden over de afname. In een gesprek tussen Camille Welie (docent en onderzoeker bij Cluster Talen) en Jan-Willem Doornenbal worden doel en resultaten besproken, en ook de logistiek om alle studenten in deze toets te krijgen.

Opent de video niet? Je vindt hem ook hier!

toepassing

We hebben in Brightspace een course gemaakt speciaal voor deze toetsafname. De studenten werden per mail uitgenodigd hiervoor, met een link naar een speciale courseselector om zichzelf aan te melden. De toets zelf was slechts zichtbaar nadat aan drie voorwaarden was voldaan:

 1. Alleen in het tijdvak van 2 weken (in september)
 2. De student moest hebben aangegeven in welke groep hij zat (lijstje van alle mentorgroepen was aanwezig om uit te kiezen)
 3. De student moest een toestemmingsformulier hebben ingevuld (gebruik resultaten t.b.v. onderzoek)

Direct na de afname kreeg de student de score te zien, met daarbij een voldoende/onvoldoende en een advies wat hiermee te doen.

De dag na afloop van het tijdvak heeft Camille de resultaten per mentorgroep geëxporteerd en verstuurd naar de mentoren. Om zuinig te zijn op de vragen kregen de mentoren geen inzicht in de toets, en de studenten niet in de juiste antwoorden.

 • JW
  JWD

  2023-09-07 14:18:47

  Studiesucces eerstejaars hbo stijgt door toets woordenschat (Scienceguide 6 sept 2023): https://www.scienceguide.nl/2023/09/studiesucces-eerstejaars-hbo-stijgt-door-toets-woordenschat/

 • JW
  JWD

  2021-10-13 08:47:48

  Camille heeft hierover gepubliceerd: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2181 (Tijdschrift Levende Talen, september 2021)

 • Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024