• Wat zegt de wereld buiten FOO over Blended learning?

Door: Jan-Willem Doornenbal

Uiteraard willen we bij FOO vanuit onze intrinsieke motivatie aan de gang met blended learning: wij hebben tenslotte pedagogische opleidingen in huis, weten al van alles over hoe leren werkt, en willen daar nog veel meer over leren.

Maar toch hebben ook wij te maken met externe factoren: een veranderende wereld met nieuwe regelgeving, een moederorganisatie die eisen stelt. Deze druk van buiten duwt ons ook de kant van vernieuwing op.

In diverse van de clusterplannen (Blended-learning-plannen binnen FOO) werd hieraan ook al gerefereerd.

Wet- en regelgeving

In het bestuursakkoord tussen de Vereniging Hogescholen en de minister is opgenomen dat er meer docenten moeten worden opgeleid en dat daarvoor meer vraaggestuurd en flexibel onderwijs moet worden aangeboden. Dat wordt onder meer vertaald als de ambitie om tot programma’s te komen die gericht zijn op ‘leeruitkomsten’ en minder op vakken. Blended learning zou daarbij een hulpmiddel kunnen zijn.

HvA

Mede vanuit de HvA-visie (2018) met de 4 pijlers (student, kennisinstelling, samenwerken, Amsterdam) is gewerkt aan het Instellingsplan HvA 2021-2026: Hogeschool in 3D.

De 3 D’s staan voor Diversiteit, Duurzaamheid en Digitalisering, en de speerpunten die ik er (in het kader Blended learning) uit haal zijn:

 • Impact in stad vergroten. Hieraan werken we mee, o.a. via Centre of Expertise Smart Education
 • Regie op eigen leerpad. In het programma Flexibilisering zit o.a. de definiering van leeruitkomsten. In het kader van Blended learning kunnen we onderzoeken hoe we deze onderbrengen in de leeromgeving.
 • Rijke leeromgeving door studenten en docenten. Dit gaat geheel over de optimale mix tussen fysiek en digitaal
 • Wendbaarheid. We werken aan onze kwaliteitscultuur: continue verbetering.

En specifiek geformuleerd over Blended Learning: We investeren in meer digitale hulpmiddelen, een digitaal onderwijsportfolio en online didactiek. Het onderwijs van de HvA heeft het karakter van ‘blended learning’, een doordachte en doelgerichte mix van online en fysieke middelen binnen een volwaardige fysieke en digitale leeromgeving; de HvA investeert in de kwaliteit van (online) didaktiek, Virtueel Praktijk Onderwijs, open education, open science, artificiële intelligentie, meer gebruik van big data, digitale organisatiestrategie.

HvA-breed is het instellingsprogramma blended learning opgestart. Vanuit FOO is Jan-Willem Doornenbal als facultair coördinator benoemd. Door middel van dit HvA-brede project kunnen we kennis en ervaringen uitwisselen met andere faculteiten, en gerichter gebruik maken van centrale ondersteuning (o.a. via de DLO-innovatiepartners).

Het DLO-board is het gremium waarin alle faculteiten samenwerken aan de ontwikkeling van de Digitale Leeromgeving (DLO): hier wordt beslist hoe Brightspace wordt ingericht en welke overige tooling gekoppeld, zoals MS teams, Padlet, Wooclap, Ouriginal. In het jaarplan veel aandacht voor verbeterde communicatie en samenhang, voor inrichting van leeruitkomsten, voor de integratie met Teams (ook voor meetings) en voor portfolio. Het DLO-board heeft een jaarplan 2021-2022 opgesteld. Wij volgen dit op de voet en hebben ook een grote inbreng.

Literatuur

Velen (in de clusterplannen) refereren aan het onvolprezen boek Blended learning en onderwijsontwerp van Barend Last en Stefan Jongen. Na een definitie van Blended Learning gaan ze in op het belang van een visie op onderwijs en leren,leer- en ontwerpprincipes, het formuleren van leeruitkomsten, het ontwerpen van leeractiviteiten hierbij en (formatieve en summatieve) toetsing.

 • JW
  JWD

  2022-04-07 13:36:21

  Op https://www.scienceguide.nl/2022/04/blended-learning-is-niet-hetzelfde-als-hybride-onderwijs/ zie je, ook van Barend Last, dat Blended Learning zeker geen digitalisering is, maar veel meer een ontwerpvraagstuk. Waar het hele Hoger Onderwijs mee worstelt.

 • Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024