• Volledige instructie

Algemeen

Sultan Göksen (Cluster Maatschappijvakken) werkte intensief mee aan deze VR-ervaringen. Niet alleen omdat ze het script mede vormgaf, maar ook omdat ze de uitdaging aannam om zelf de rol van docent te acteren. Je ziet hier een klassiek voorbeeld rondom het thema volledige instructie en klassenmanagement.

Bij deze ervaring is een mooi voorbeeld te downloaden van de didactische inbedding van het materiaal in de vorm van opdrachten. Deze is gemaakt en gedeeld door Femke Kitslaar en Judith van der Kruis (Cluster Talen). Zie onderaan de pagina.

Didactiek

Inhoud

 • Ervaring A: leraar vergeet tijdens les economie volledige instructie te geven. Het leerrendement en het klassenmanagement worden hierdoor negatief beïnvloed.
  Linkhttps://youtu.be/o6esSHF29SY
  Bij ervaring A heb je als kijker het perspectief van een leerling.
 • Ervaring B: leraar vergeet tijdens les economie volledige instructie te geven en corrigeert zichzelf, waardoor het niet ten koste gaat van het leerrendement en het klassenmanagement.
  Linkhttps://youtu.be/n1jcD9ItaEI
  Bij ervaring B heb je als kijker het perspectief van een leerling.

Leerdoelen (selectie)

 • Realisatie dat het gebruik van een volledige instructie een belangrijk onderdeel is bij het geven van een opdracht/taak.
 • Inzicht krijgen in het effect van volledige instructie op het leerrendement en klassenmanagement.
 • Voelen wat een (on) duidelijke instructie is vanuit het perspectief van de leerling.
 • Inzicht in de werkrelatie leraar-leerling.
 • Vormen van een eigen (professionele) identiteit.

Wanneer inzetten?

 • Beroepsopdrachten, gericht op het geven van instructie
 • Vakdidactische modules
 • Bekwaamheidsproeven
 • PPO lessen en reflectie
 • Dramalessen

Werkvomen

Belangrijk is vooral de koppeling met de lesplannen. Daar zijn steeds aantal varianten van te bedenken. Dus: Welke kijkopdracht geef je vooraf mee? Welke reflectie- of verwerkingsopdracht/vraag stel je daarna? Met welke inzichten (theorie, onderzoeksresultaten) kun je dit in de les verbinden? Hieronder zie je een aantal voorbeelden van mogelijke werkvormen bij deze VR-ervaringen.

In alle gevallen kun je de VR-ervaringen in de les kijken of ter voorbereiding op de les.

 • Je bent als collega van deze leraar te gast bij ervaring A. Welke adviezen zou je haar meegeven? Bekijk daarna ervaring B. Zijn je adviezen veranderd? Zo ja, wat heb je aangepast?
 • In groepjes de ervaringen bekijken en samen reflecteren met behulp van de vragen van Junior Leraar (instructie geven)
 • In groepjes een eigen 360 graden video maken, waarin je de klas instructie geeft van 5 minuten. Deze in groepjes aan elkaar laten zien en opnieuw met de vragen van Junior Leraar reflecteren.
 • Op stageschool in gesprek met de leerlingen over dit thema. Wat is hun idee? Wat werkt voor hen? Bespreken van de bevindingen en destilleren rode draad.

Zie ook de downloads VR-opdrachten onderaan deze pagina.

Aanvullend materiaal

Er is bij deze ervaring een mooi voorbeeld te downloaden van de didactische inbedding van het materiaal in de vorm van opdrachten.

Wil je de VR-ervaring(en) in de hoogste kwaliteit op je telefoon (bijvoorbeeld omdat je zelf beschikt over een Samsung Gear of Oculus Go) of laptop (bijvoorbeeld omdat je de beelden wil laten zien op het Smart Board)? Neem dan even contact op met team ICTO.

Het virtual reality lesmateriaal is gepubliceerd als open leermateriaal en onder een CC-BY-NC-SA-licentie. Werk je met ons materiaal? We zijn altijd benieuwd naar reacties/evaluaties vanuit de onderwijspraktijk. Zie onze contactpagina.

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024