• Videoverslag Symposium Wetenschap en BL

Wat is wetenschappelijk bekend over effectieve vormen van blended learning in het hoger onderwijs?

Op 25 november 2021 organiseerden Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Smart Education, Programma Blended Learning en DLO Innovatiepartners een symposium waarin verschillende wetenschappers de state of the art toegankelijk presenteerden. Izaak Dekker presenteerde een samenvatting van overzichtsstudies over effectiviteit van blendend learning. Monique Meij vertelde over wat we leerden van het online onderwijs tijdens de eerste lockdown. Jan-Hein Eggers presenteerde wat er bekend is over manieren waarop blended learning het zelfregulerend leren kan versterken. Marco Marcellis presenteerde over een methode waarmee je je blended ontwerp laat bijdragen aan motivatie van studenten. Aanvullend gingen professionals (Anne Potters, Paul Disco en Maartje Visser) met de onderzoekers in gesprek over de toepassingen van deze inzichten in de praktijk. Tot slot reflecteerde Jan Willem Doornenbal op de vraag welke ondersteuning nodig is voor het kunnen ontwerpen en uitvoeren van blended learning.

Symposium: Wat is wetenschappelijk bekend over effectieve vormen van blended learning in het HO? – YouTube

00:00 Opening door Izaak Dekker (HvA & EUR): Wat leren meta-analyses ons over Blended learning?
00:06:45 Monique Meij (HvA & UvA): Wat leren we van het online onderwijs tijdens Covid?
00:13:26 Monique Meij gaat in gesprek met Anne Potters
00:24:05 Jan Hein Eggers (HvA & UvA): Welke vormen van blended learning dragen bij aan zelfregulerend leren?
00:31:15 Jan-Hein gaat in gesprek met Paul Disco
00:47:19 Marco Marcellis (Universiteit Maastricht & HvA): Wat is er anders bij het ontwerpen van blended onderwijs?
00:53:45 Marco gaat in gesprek met Maartje Visser
01:03:12 Izaak Dekker gaat in gesprek met Jan-Willem Doornenbal: Hoe gaan we van noodgedwongen naar duurzaam BL?

Bronnen die aangehaald werden in de columns:

Bredow, C. A., Roehling, P. V., Knorp, A. J., & Sweet, A. M. (2021). To flip or not to flip? A meta-analysis of the efficacy of flipped learning in higher education. Review of Educational Research, 91(6), 878-918. https://doi.org/10.3102/0034654321101…

Du Sautoy, M. P. F. (2021). Thinking better: The art of the shortcut in math and life. Harper Collins. Eggers, J. H., Oostdam , R., & Voogt, J. (2021). Self-regulation strategies in blended learning environments in higher education: A systematic review. Australasian Journal of Educational Technology, 175–192. https://doi.org/10.14742/ajet.6453

Meij, M.; Pareja Roblin, N.; Van Dorresteijn, C.; Voogt, J.; Cornelissen, F.; Volman, M. (2021). Online Onderwijs op de UvA tijdens COVID-19: Didactische Strategieën om Sociale en Cognitieve Processen te Ondersteunen. Onderzoeksteam ‘Online onderwijs tijdens COVID-19’. Universiteit van Amsterdam. https://tlc.uva.nl/wp-content/uploads…

Tight, M. (2020). Syntheses of higher education research: What we know. Bloomsbury Academic. Van Dorresteijn, C.; Fajardo Tovar, D.; Pareja Roblin, N.; Cornelissen, F.; Meij, M.; Voogt, J.; Volman, M. (2020). Welke factoren dragen bij aan effectief online en blended onderwijs? (Samenvatting): Onderzoeksgroep ‘Online onderwijs tijdens COVID-19’. Universiteit van Amsterdam. https://pure.uva.nl/ws/files/55507156…

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024