• Verbeter teamsamenwerking met de serious game TeamUp

Gedurende collegejaar 2020/2021 zal het grootste deel van het onderwijs online plaats vinden. Het stimuleren en ontwikkelen van goede samenwerking in studententeams kan juist daarbij een extra aandachtspunt zijn. Aan het einde van dit artikel wordt een tweetal denkrichtingen beschreven voor de inzet van de serious game TeamUp hiervoor.

uitleg

 • TeamUp is een serious game die kan worden ingezet bij workshops over teamwork . Met een team van vier spelers moet je goed samenwerken om diverse challenges binnen de game te volbrengen. Deze challenges zijn zo ontworpen dat de nadruk gelegd wordt op diverse elementen van effectieve teamsamenwerking.

  Een workshop met TeamUp is meer dan het spelen van het spel alleen, alhoewel ook dat al waardevolle inzichten oplevert. Een complete workshop met deze game wordt begeleid door een of meerdere trainers. De trainers observeren het spel, en begeleiden de uitgebreide nabespreking om te komen tot effectief leren vanuit persoonlijke en gezamenlijke reflectie. Natuurlijk kan de workshop ook een heel goede basis bieden voor een uitgebreider trainingsprogramma voor het team, afhankelijk van de ondervonden resultaten en de ontwikkelbehoefte. De kwalitatieve observaties van de trainer (eventueel zelfs aangevuld met de kwantitatieve data vanuit de logging van het spel) bieden daar een goede basis voor.

  TeamUp is niet ‘zomaar’ een spel. De eerste versies van TeamUp zijn speciaal ontwikkeld door onderzoekers op de TU-Delft, in samenwerking met Accenture. Ook nu is TU-Delft nog betrokken bij onderzoek naar de effecten van het spelen van deze game. De spin-off The Barn is eigenaar van het spel: zij beheren en hosten de game, zorgen voor doorontwikkeling, en hebben een samenwerking met meerdere ervaren trainers.

  Tekst gebaseerd op: TeamUp.

toepassing

 • En, is zo’n spel nou echt wat? Wij hebben de proef op de som genomen! Onze teamleider had een speciale sessie ingepland voor ons Team ICT-FOO (voor de Corona-crisis, dus gewoon op locatie). Daarin zouden we volgens hem op een ‘innovatieve manier met teamsamenwerking aan de slag gaan’. Voor ons was het verder een verrassing…

  Als team van acht personen werden we in een lokaal ontvangen door twee trainers: Suzan Valstar en Alexander de Haan van Living Motion. Daar waren twee groepjes met vier laptops opgesteld. Dit riep direct een gevoel op van ‘we gaan iets bijzonders doen’. Tijdens de korte instructies van de spelleiding werd duidelijk dat we samen één doel moesten bereiken om te overleven op een momenteel verlaten (maar ooit wel bewoond) eiland. Tijdens het spelen konden en mochten we niet op elkaars scherm kijken, en je mocht niks opschrijven. Alle andere vormen van communiceren, zoals praten en gebaren waren wel toegestaan. Meer vertellen we niet over het spel, want dat moet je écht zelf ervaren! In twee afzonderlijke groepen speelden we gedurende ongeveer een uur de game, een spelleider observeerde ons en maakte aantekeningen over het groepsproces.

  Deze serious game bracht heel duidelijk naar voren hoe de teamleden primair en secundair reageren en handelen binnen verschillende situaties. Het spelen van de game is dus echt een metafoor voor het functioneren van het team als geheel en de individuele leden daarbinnen. Daarnaast brengt het in beeld waar de sterke kanten en de grootste uitdagingen liggen. Daarbij is het interessant hoe ieders competenties complementair werken en/of hoe positief/negatief gedrag (soms onbedoeld) wordt versterkt binnen een team. Vooral de nabespreking en reflectieopdrachten zijn erg belangrijk. Daarbij wordt het spelverloop expliciet nabesproken en worden zichtbare en verborgen patronen bloot gelegd. Tot besluit van de sessie hebben wij op basis van deze ervaring ook een aantal persoonlijke verbeterambities geformuleerd op flip-overs.

  Niet onbelangrijk: Het spel zelf is erg leuk om te spelen! In het boek Gamedidactiek (Koops, 2017) worden cruciale aspecten van een goede game besproken, kortweg samengevat met het acroniem DULVAFT. Dit spel voldoet hier zeker aan! Het spel heeft een duidelijk doel en diverse uitdagingen. Daarnaast zit er een levelstructuur in: je kunt simpelweg niet verder voordat je een uitdaging/opdracht hebt opgelost met elkaar. Regelmatig verschijnt kort in beeld een voortgangsindicatie om te zien hoe ver je gevorderd bent. Je hebt veel autonomie als speler en als team om de opdrachten uit te voeren, maar in dit spel heb je elkaar logischerwijs nodig om tot succes te komen. Daarnaast zijn er erg veel feedback elementen gedurende de opdrachten: ben je op de goede weg? doe je het goed of gaat er iets fout? Ook de nabespreking achteraf is een vorm van feedback. Tot slot is de game mooi vormgegeven in een thema en heeft elke speler een eigen personage.

 • Eigen foto Team ICT-FOO

inspiratie

Wil je meer lezen over de game zelf? Kijk dan op de website van TeamUp: http://thebarngames.nl/teamup/

Wellicht ben je geïnspireerd en zie je dit als een goede mogelijkheid om hiermee net als ons aan de samenwerking binnen je eigen (docenten)team te gaan werken.

Maar ook in het onderwijs zijn diverse waardevolle toepassingen te bedenken. Bijvoorbeeld bij de Hogeschool Rotterdam is deze game toegepast binnen een minor. Aan de start van een (half jaar durende) samenwerking speelden nieuw gevormde studententeams dit spel. Met deze ervaring stelden ze een samenwerkingscontract op dat gedurende het semester als leidraad gold voor de werkwijze, evaluaties en feedback. Zolang we te maken hebben met de maatregelen door de Corona-crisis zou het spel op twee manieren ingezet kunnen worden:

 1. Vaak wordt gekozen om de beperkte tijd die beschikbaar is voor fysiek onderwijs te benutten voor vaardighedenonderwijs en voor studentbegeleiding en -binding. Vanuit dat perspectief zou je er dus bewust voor kunnen kiezen om TeamUp juist ‘normaal’ toe te passen in de setting van het fysieke klaslokaal. Een groot voordeel… bij dit spel is afstand houden geen enkel probleem!
 2. Doordat het spel straks volledig web-based is, kun je er ook voor opteren op het spel te spelen als onderdeel van het online onderwijs. Tegelijkertijd communiceren de spelers dan met elkaar via Microsoft Teams. En ook de begeleider van het spel volgt de interactie online. Dit is een wat spannendere toepassing waar nog minder ervaring mee is.

Interesse?

Momenteel draait de game nog als een te installeren applicatie op laptops; de game wordt echter doorontwikkeld tot een versie die volledig web-based is. Deze komt nog beschikbaar. Dan is de tool technisch eenvoudiger toe te passen, en dus ook op afstand met elkaar te spelen.

Maar let wel: wij hebben (nog) geen licentie. De licentie- en implementatiekosten hangen sterk af van de omvang van de toepassing. Bij het afnemen van licenties voor structurele inzet in de opleiding hoort ook een training voor een aantal eigen docenten die de workshops gaan kunnen begeleiden.

Heb je interesse? Wil je meer weten? Neem contact op met ICT-FOO (ict-foo@hva.nl).

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024