• Uitleg Brightspace paginagenerator

In Brightspace is het mogelijk om content pagina’s met interactieve elementen aan te maken. Dit kon je voorheen gebruiken door middel van het kopiëren van HTML-code. Omdat dit tot veel fouten leiden en niet gebruiksvriendelijk was; is er deze tool ontwikkeld.

Indeling van de tool

 • De tool bestaat uit vier gedeelten:

  1. Tabbladen: basic & advanced
  2. Beschikbare elementen onder het tabblad
  3. Geselecteerde elementen
  4. Export opties

1. Tabbladen

De tool bestaat uit twee tabbladen: basic & advanced. In het basic tabblad vind je niet interactieve elementen; zoals een heading (titel), paragraaf, etc. In het tabblad advanced vind je interactieve elementen; zoals flipcards, accorion, etc.

2. Beschikbare elementen

Hier vind je de beschikbare elementen die onder het geselecteerde tabblad vallen.

3. Geselecteerde elementen

Recht van de tool, vind je de door jouw geselecteerde elementen. Dit is tevens de opbouw van je pagina. Dus wat bovenaan staat, staat bovenaan je pagina. Je kunt elementen rangschikken om de volgorde te veranderen.

4. Export opties

Wanneer je klaar bent of je wilt tussentijds je pagina bekijken, kun je een van deze opties kiezen. Wanneer je klaar bent klik je op generate. De html-pagina wordt nu opgebouwd. Je kunt de code kopiëren door op de copy knop te klikken óf je kunt een bestand downloaden en deze uploaden naar je Brightspace course.

Scenario

Aanmaken van een Brightspace pagina met gebruik van advanced elements.

Voor uitleg en over Brightspace met advanced elements en inspiratie hoe je het kunt toepassen op je course kun je deze uitleg lezen.

Opbouw scenario

 1. Bepaal je paginaopbouw
 2. Selecteer de elementen
 3. Bekijk een voorbeeld
 4. Exporteer & importeer in Brightspace
 5. Achteraf aanpassen in Brightspace

1. Bepaal je paginaopbouw

 • In dit scenario gaan we uit van een simpele paginaopbouw. De pagina bestaat uit een titel, een paragraaf, een subtitel, een flipcard, nog een subtitel, nog een paragraaf en een multiple choice vraag.

2. Selecteer je elementen

 • Wanneer je de paginaopbouw hebt vastgesteld kun je de elementen toevoegen en daarna invullen. Het toevoegen doe je door de elementen uit de linker kolom te selecteren en op de knop add element te klikken (zie sectie: “Indeling van de tool”). Het invullen doe je door op het toegevoegde element in de rechter kolom te klikken. Elk element bestaat uit opties en invulvelden.

  Je kunt elk element, nadat je een wijziging hebt gemaakt, opslaan. Je kunt de positie veranderen en je kunt het element verwijderen.

3. Bekijk een voorbeeld

 • Wanneer je een/alle elementen hebt ingevuld kun je een voorbeeld bekijken door onderaan de tool op de knop preview te klikken.

4. Exporteer

Wanneer je tevreden bent, kun je de pagina exporteren naar Brightspace. Dit kan op twee manieren:

1. Kopieer de html-code

 • Klik op de knop: generate
 • En klik daarna op de knop: copy.
 • De code is nu gekopieerd naar het clipboard.
 • Open je Brightspace course en creëer een nieuwe pagina (create a file).
  Lees hier hoe dat moet
 • Als je de pagina aan het bewerken bent, kun je de optie source code selecteren in de teksteditor.
 • Je kunt nu de html-code plakken in het tekstvak.
 • Sla de pagina op om je bewerkingen definitief te maken.

Source code selecteren in de teksteditor


 • 2. Download een html-bestand

  • Klik op de knop: generate
  • En klik daarna op de knop: download.
  • De pagina is nu gedownload.
  • Open je Brightspace course en bepaal waar je de pagina wilt hebben/
  • Je kunt nu het gedownloade bestand verslepen naar de plek waar je de pagina wilt hebben.
  • Verander de titel van de pagina. Hoe? dat lees je hier.

 • Je kunt nu het gedownloade bestand verslepen naar de plek waar je de pagina wilt hebben

5. Achteraf aanpassen in Brightspace

 • Wanneer je een tekstuele aanpassing wilt maken, kan dat door de pagina te bewerken in Brightspace. Hoe je dat doe, kun je hier lezen.

  Als je in de bewerkmodus zit, staan alle elementen onder elkaar. Je kunt het desbetreffende element aanpassen door op de tekst te klikken.

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024