• Termen en definities: een gedeelde taal

Blended learning

Er zijn rondom blended learning verschillende termen gaan circuleren waarvan lang niet altijd duidelijk is wat we er precies mee bedoelen. Op 

Een blend is een mix. Je zou kunnen zeggen dat onderwijs altijd blended is. Je mixt immers altijd verschillende instructie- en werkvormen, leermaterialen en technieken in het onderwijs. Meestal worden ook verschillende leeromgevingen gecombineerd: de campus, praktijkomgevingen (bijvoorbeeld de stad), de thuisomgeving (zelfstudie en peer-learning). Ook dat is een mix. Blended learning is zo’n mix van leeromgevingen en – activiteiten: een mix waarin de fysieke en digitale leeromgeving gecombineerd worden. 

Blended learning: een doordachte, doelgerichte en bewust ontworpen mix van face-to-face en digitale onderwijsactiviteiten en leermaterialen*

De digitale component is natuurlijk door de Corona-maatregelen sterk op de voorgrond komen te staan. Dat is niet ideaal voor o.a. studentsucces, binding en welbevinden van medewerkers en studenten. We kunnen veel van wat we nu doen geen volwaardig blended learning noemen, want we zijn niet vrij in het bepalen van de gewenste mix. Naarmate de campus weer meer opengesteld wordt, kunnen we de onontbeerlijke fysieke component van ons onderwijs weer vergroten en een betere balans vinden tussen fysiek en digitaal onderwijs. Een balans die geen afbreuk doet aan onze campusinstelling waar ontmoeting belangrijk is. Een balans waarbij de digitale component een verrijkende aanvulling is. Bij versoepeling van de Corona-maatregelen krijgen we meer ontwerpruimte voor ons onderwijs en kunnen we de verhouding tussen fysiek en digitaal beter passend maken bij onze onderwijsdoelen.  

Idealiter is bij blended learning de mix dus zodanig doordacht dat deze bijdraagt aan de onderwijskwaliteit. Het doelbewust (in plaats van noodgedwongen) combineren van de fysieke en digitale leeromgeving en –activiteiten draagt dan bij aan effectief en flexibel leren. Onderwijsdoelen blijven leidend. Fysiek en digitaal maken bij blended learning beide substantieel onderdeel uit van het onderwijs en ze versterken elkaar. Blended learning is bewust ontworpen om aangeboden te worden als mix.

achterliggende theorie

Is “To blend, or not to blend?” de juiste vraag? (Barend Last, column op Linked-in)

en hieronder nog een playlist, waar Barend Last een aantal begrippen (synchroon/asynchroon, constructive alignment, motivatie) uitlegt:

Hybride onderwijs

De term hybride onderwijs werd voor de pandemie vaak gebruikt als aanduiding van een leeromgeving die het leren op de campus combineert met leren in de beroepspraktijk. In de context van blended learning verwijst hybride onderwijs naar de situatie waarin een onderwijsactiviteit tegelijkertijd zowel fysiek op de campus als digitaal wordt aangeboden. Studenten nemen dan tegelijk op afstand of op locatie deel aan dezelfde onderwijsactiviteit. Dat biedt keuzemogelijkheid en flexibiliteit maar het is ook complex voor de docent. Het is geen sinecure studenten op locatie en op afstand tegelijkertijd betrokken te houden en goed onderwijs te bieden.   

Flipped Classroom

Inrichting van je onderwijs in werkvormen, waarbij je ervoor zorgt dat:

  • op de momenten dat de studenten en jij bij elkaar zijn, je ook zorgt dat je de meerwaarde van het samenzijn benut: uitwisseling, samenwerking, op elkaar oefenen.
  • iedereen goed voorbereid komt op de samenkomsten. Dus vòòr de samenkomst heeft iedereen de theorie bestudeerd, en nagedacht over wat deze betekent voor hun situatie.

In praktijk: kennisoverdracht (lezen, kennisclips) en formatieve toetsing hiervan thuis.

Bronnen

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024