• Synchroon coachen op afstand

uitleg

Synchroon coachen betekent het direct (kunnen) kunnen geven van aanwijzingen/feedback tijdens het lesgeven. Dit kan door achterin de klas te gaan zitten en via een headset in contact te staan met degene die voor de klas staat. Ook communiceren via een app die tekst omzet naar spraak behoort tot de mogelijkheden. De aanwezige begeleider schrijft een aanwijzing, deze wordt omgezet in spraak en komt zo via het oor binnen bij docent voor de klas. Een andere optie is door weliswaar fysiek in hetzelfde gebouw te zijn, maar in een andere ruimte de les via beeld te volgen die met camera wordt opgenomen. Ook bij deze vorm verloopt de communicatie uiteraard via een headset. In het laatste geval kan het beeld uiteraard ook (direct) na afloop van de les worden nabesproken. In beide gevallen blijft dit proces erg tijdsintensief en praktisch onhaalbaar voor de begeleidend docent vanuit de HvA.

Om toch zicht te hebben op de prestaties en ontwikkeling van onze studenten voor de klas wordt aan studenten de opdracht gegeven lessen op te nemen en op een later tijdstip (al dan niet met medestudenten en/of docenten) terug te kijken en na te bespreken.

toepassing

 • Foto team ICTO FOO

 • Een andere veelbelovende vorm die nog wel in de experimentele fase zit, is het synchroon coachen maar dan op fysieke afstand. Dit betekent met behulp van technologie toch in staat zijn synchroon te kunnen coachen, terwijl de begeleidend docent gewoon op de HvA (of elders) is.

  Louise Taylor (docentopleider Engels) pioniert al enige tijd op dit gebied en heeft inmiddels al ervaren wat de meerwaarde is van het synchroon begeleiden van studenten op afstand. Met (beperkte) technologische middelen en innovatieve ideeën zijn de beginselen hiervan door haar onderzocht en ontwikkeld. Tijd voor een volgende stap, waarmee we hopen de kwaliteit verder te verbeteren. Een grassroot-pilot waarbinnen we wat technologische hulpmiddelen inzetten.

  Louise zit achter haar laptop klaar en maakt de student vanuit de opleidingsschool verbinding met haar via Skype (for Business) of Microsoft Teams. Aan de laptop van de student zit een kleine (plug in) fish-eye camera om het grootste gedeelte van het klaslokaal te kunnen zien. Daarnaast is ook aan de laptop gekoppeld een zogenaamde grensvlak microfoon, zodat het geluid in de klas (en van de docent) goed hoorbaar is. Tot slot draagt een student een bluetooth oortje om de aanwijzingen van Louise te kunnen verstaan. De lessen worden door het gebruik van Skype fB of Microsoft Teams ook opgenomen voor reflectie en eventuele nabespreking achteraf.

Hoewel de meeste docenten het liefst gewoon een paar lessen bezoeken van studenten, is dit praktisch bijna nooit haalbaar. Het opnemen en nabespreken van lessen is daarom een goed alternatief. Toch blijkt directe (synchrone) feedback een sterke impact te hebben op de ontwikkeling van studenten als (startend) docent. Hoewel de mogelijke oplossingen kwalitatief een bezoek in real life uiteraard niet benaderen, kan het synchroon begeleiden op afstand de totale begeleiding zeker ten goede komen. Ondermeer omdat een student nu vaker kan worden begeleid door zijn/haar begeleidend docent.

Louise zegt hierover: “Synchroon coachen zou mogelijkerwijze veel voordelen kunnen opleveren voor zowel de HvA, de docentenopleiders als de studenten. Wat ik tot nu toe heb gemerkt is dat ik zelf hierdoor wel vaker “in de les” aanwezig mag zijn zonder dat het enorm veel extra tijd kost. Dit betekent meer zicht hebben op de vorderingen van de studenten en de colleges kunnen aanpassen aan de opgemerkte behoeftes of lacunes evenals een beeld hebben van wat wel of niet aanslaat bij de studenten. De studenten krijgen hierdoor vaker vakdidactisch feedback zonder dat ik uren onderweg hoef te zijn en zij geven zelf ook aan dat ze er veel baat bij hebben.”

Bij deze invulling van synchroon coachen op afstand van Louise vallen de volgende zaken op:

 • Vooraf oefenen met de instellingen en verbinding maken is noodzakelijk en gewenst (zie download onderaan pagina). Heeft de laptop bijvoorbeeld bluetooth of is daar een additionele dongel voor nodig? Ondanks het testen gaat er af en toe op locatie toch nog iets niet helemaal goed. Laat dan de sessie schieten en de student zich focussen op zijn/haar les. Op deze pagina vind je voor zowel jou als docent als voor de student een handleiding voor het gebruik van Skype for Business en op deze pagina voor Microsoft Teams.
 • De kwaliteit van het beeld via de fish-eye is per laptop wisselend. Soms heeft het meerwaarde, soms niet. In het laatste geval is het beeld met de gewone lens van de laptop goed genoeg.
 • Het geluid van de grensvlakmicrofoon is goed. Zowel het geluid van de klas als van de docent is goed te verstaan.
 • Als alles werkt reageren de studenten erg positief op de begeleidingsvorm. De directe feedback (let op…, goed gedaan, wacht even op…, nu focus op…) heeft veel positieve impact.
 • Ondanks dat er betere oplossingen (lees: prijzige systemen) beschikbaar zijn, is zowel het beeld als het geluid goed genoeg om op deze wijze te kunnen begeleiden.
 • Let op de richtlijnen AVG bij het maken van beeldopnamen!

Wil jij ook aan de gang met deze begeleidingsvorm? Neem dan contact op met team ICTO.

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024