• Studenten controleren zichzelf (en besparen jou werk)

uitleg

In Brightspace is de functie Checklists aangezet. Er is een aantal situaties te bedenken waarin het handig is dat een student een checklist kan gebruiken. Bijvoorbeeld bij:

 • het aangeven van interesses, waarna bepaalde content wel/niet verschijnt;
 • als je studenten wil laten nadenken/aangeven of ze goed voorbereid zijn voor bijvoorbeeld een tentamen;
 • indien je aanvullende eisen stelt aan in te leveren werk (zie voorbeeld hieronder).

toepassing

 • Bij in te leveren opdrachten stel je vaak eisen aan de studenten over de manier waarop ze hun documenten inleveren. Bij de tweedegraads beroepsopdrachten zijn deze eisen verwerkt in een rubric met “Voorwaardelijke eisen”, bv dat er een titelblad moet zijn met het studentnummer er op, een inhoudsopgave, literatuurlijst in APA-stijl.

  Toch komt het nog vaak voor dat het ingeleverde werk niet voldoet aan deze voorwaarden. Als nakijker moet je het werk dan terugsturen met opmerkingen hierover. Het kost een hoop tijd, die je niet meer vakinhoudelijk kunt besteden.

  Een oplossing: laat de studenten op een dwingender manier zelf controleren of ze voldoen aan alle eisen. In een best-practice-presentatie op de Brightspace-conferentie werd een voorbeeld gegeven van een universiteit, waarbij deze werd ingezet om studenten hun eigen product te laten checken. De inleverbox werd pas zichtbaar, nadat ze verklaard hadden te hebben voldaan aan alle voorwaarden.

 • Screenshot Brightspace (icto-foo)

 • De echte inleverbox wordt nog verstopt voor de studenten. Er zit een release condition op, dat de Checklist voltooid moet zijn. De student kan de checklist eenvoudig voltooien, door de vinkjes allemaal te zetten, en daarmee verklaart hij te voldoen aan al de gestelde eisen.

  Omdat de inleverbox verstopt is, moet de beschrijving van de opdracht gebeuren op een losse pagina (Create a file), en de deadline (due date) kan gezet worden op de Module.

  Uiteraard kun je de Checklist ook maken zonder dat deze voorwaardelijk is voor het zien van de opdracht. De student is tenslotte altijd zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ingeleverde werk.

 • Screenshot Brightspace ICTO-FOO

inspiratie

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024