• Start van de les I Binnenkomen

Algemeen

Dit script is vormgegeven samen met docent Aad Sinke (Cluster Talen). Centrale vragen bij deze ervaringen: Wanneer begint de les? Hoe geef je vorm aan de werkrelatie tussen leraar en leerling? Je kunt hier twee voorbeelden meemaken en beleven. Aad nam bovendien de uitdaging aan om zelf te acteren in deze producties!

Didactiek

Inhoud

 • Ervaring A: leraar zit achter zijn bureau bij binnenkomst studenten.
  Linkhttps://youtu.be/y1hOFGMJPAg
  Bij ervaring A heb je als kijker het perspectief van een leerling.
 • Ervaring B: leraar staat bij de deur bij binnenkomst studenten.
  Linkhttps://youtu.be/5-v5qZd4_RU
  Bij ervaring B heb je als kijker het perspectief van de leraar.

Leerdoelen (selectie)

 • Realisatie wanneer de les begint.
 • Voelen wat betrokkenheid is.
 • Inzicht in de werkrelatie leraar-leerling.
 • Vormen van een eigen (professionele) identiteit.

Wanneer inzetten?

 • Beroepsopdrachten, gericht op begin van de les
 • Presentatietechnieken (lichaamstaal)
 • Ontwikkeling adolescent
 • Dramalessen

Werkvormen

Belangrijk is vooral de koppeling met de lesplannen. Daar zijn steeds aantal varianten van te bedenken. Dus: Welke kijkopdracht geef je vooraf mee? Welke reflectie- of verwerkingsopdracht/vraag stel je daarna? Met welke inzichten (theorie, onderzoeksresultaten) kun je dit in de les verbinden? Hieronder zie je een aantal voorbeelden van mogelijke werkvormen bij deze VR-ervaringen.

In alle gevallen kun je de VR-ervaringen in de les kijken of ter voorbereiding op de les.

 • Je bent als collega van deze leraar te gast bij ervaring A. Welke adviezen zou je hem meegeven?
 • Laat de studenten naast het kijken van de VR-ervaringen ook op YouTube zoeken naar begroetingen in een onderwijscontext. Laat ze in groepjes een uitgekozen fragment delen en beargumenteren waarom ze hiervoor hebben gekozen.
 • Begroeting oefenen als onderdeel van de les. Wat werkt wel/niet voor jou en de student? Belangrijk hierbij is dat de student niet iemand na doet, maar een eigen draai geeft/kan geven aan het opstarten van de les.
 • Op stageschool in gesprek met de leerlingen over dit thema. Wat is hun idee? Wat werkt voor hen? Bespreken van de bevindingen en destilleren rode draad.

Aanvullend materiaal

Wil je de VR-ervaring(en) in de hoogste kwaliteit op je telefoon (bijvoorbeeld omdat je zelf beschikt over een Samsung Gear) of laptop (bijvoorbeeld omdat je de beelden wil laten zien op het Smart Board)? Neem dan even contact op met team ICTO.

Het virtual reality lesmateriaal is gepubliceerd als open leermateriaal en onder een CC-BY-NC-SA-licentie. Werk je met ons materiaal? We zijn altijd benieuwd naar reacties/evaluaties vanuit de onderwijspraktijk. Zie onze contactpagina.

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024