• Quickscan van courses in Brightspace

uitleg

Eerder schreven we het artikel ‘Je course ‘bewijsgestuurd’ inrichten‘ over ‘evidence based course design’. Zijn er (meetbare) criteria waaraan een course kan voldoen, die een correlatie hebben met onderwijssucces? We hebben een poging gedaan deze meetbaarheid te onderzoeken. Hiervoor heeft Team ICTO een soort rubric/beoordelingsformulier/evaluatie/scan opgezet met enkele tientallen criteria, onderverdeeld in vier categorieën, van aspecten die bij kunnen dragen aan goed onderwijs.

En om meteen maar met de zwakke punten te beginnen:

  • Elk vak is anders en vraagt om een andere aanpak, ook van de digitale kant ervan, de course;
  • Je kunt aan de course ook niet zien of een docent er bewust voor gekozen heeft bepaalde dingen (werkvormen) niet te doen;
  • Je kunt aan de course niet zien wat er in de les gebeurt, dus we weten niet alles;
  • De quickscan werd door mensen uitgevoerd; wil je dit ooit automatisch laten doen, dan wordt het nog veel moeilijker.

toepassing

In de loop van de tijd dat we Brightspace gebruiken op de HvA hebben we veel voorbeelden gezien van hoe mooi en goed het kan, maar ook van hoe het niet zou moeten. Daar zijn al vanaf de introductie van Brightspace A4-tjes en beeldschermen met tips over vol geschreven. Het gaat er in de juiste toepassingen om voor de studenten in je course een duidelijk beeld te schetsen van wat ze moeten doen, en hoe ze daar kunnen komen. Leg je dat overzichtelijk uit, is het helder wat ze moeten inleveren, welke criteria je hanteert, en biedt je hen alles – lesmateriaal, oefenmateriaal, zelfbeoordelingen en motivatie – wat ze nodig hebben om de leerdoelen te behalen. En bij alles willen we graag de didactische achtergronden als uitgangspunten hanteren.

Zo doende kwamen we voor de quickscan uit op vier categorieën van criteria:

Informatievoorziening/Organisatie

Is er goed overzicht met gebruik van een modulestructuur met een passend aantal modules en daaronder topics. Gebruik je de descriptions waarvoor ze bedoeld zijn en is de visuele opmaak goed. Is duidelijk dat je gebruik maakt van constructive alignment? Zijn activities ontsloten binnen de content en wordt er gebruik gemaakt van deadlines/datums in de calendar en waar nodig van sections/groups.

Evaluatie

Gebruik je formatieve en summatieve toetsing en laat je studenten oefenen en geef je duidelijkheid wat er verwacht wordt/hoe je beoordeelt?  We kijken concreet naar quizzes, grades, rubrics, checklist, assignments, hoe je feedback geeft. Een extra bonus volgt  als je learning outcomes koppelt aan de verschillende activiteiten.

Betrokkenheid/communicatie

Probeer je een band te scheppen met je studenten en tussen de studenten onderling? We denken dat te kunnen zien aan het gebruik van een persoonlijke benadering, bijvoorbeeld met een video in de announcements, door het gebruik van awards en het bieden van de mogelijkheid om vragen te stellen.

Activeren studenten

We onderzoeken over studenten worden aangesproken en gestimuleerd tot actief leren.  Wordt er gemaakt van werkvormen voor reflectie, activering van studenten bij het bestuderen van lesmateriaal, uitwisseling tussen studenten, peer-feedback en of studenten keuzes (bijvoorbeeld qua inhoud, moment en/of vorm) kunnen maken bij het maken van opdrachten.

Het volledige formulier is als download toegevoegd aan deze pagina.

inspiratie

We hebben de scan op een aantal courses uitgetest. Het is goed om te vermelden dat de docenten van deze courses zich hiervoor zelf hebben aangemeld. Bekijk eens het onderstaande interview met Jan Willem van der Weij. Samen met Jan-Willem Doornenbal reflecteert hij op het resultaat van zijn quickscan.

Doe mee!

Heb je interesse om eens zo’n quickscan op je eigen course(s) te laten doen? Neem dan contact met ons op. Je kan ook (meer) zelfstandig de NextLevelLearning-scan doorlopen. Lees hierover in De volgende stap in je digitale onderwijs.

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024