• Professionaliseringstraject Team Economie: Blended learning

Drie sessies

Geschreven door: Monique van Schaik, mei 2022

Het team van Economie is dit studiejaar aan de slag gegaan met een professionaliseringstraject rondom Blended Learning. In december 2021 hebben we in het team gesproken over wat wij verstaan onder goed onderwijs en hebben we ervaringen met digitale tools uitgewisseld.

Op maandag 28 februari hadden we een primeur: als eerste docententeam van de HvA hebben we de workshop Re-invent your blend gevolgd. Deze workshop op basis van de ABC methodiek (Arena, Blended, Connected Learning Design), is ontwikkeld door de DLO-innovatiepartners. In kleine groepjes zijn we aan de slag gegaan om een vak/leerlijn te herontwerpen. Eerst hebben we gesproken over welke doelen we willen bereiken, vervolgens hebben we bepaald welke leeractiviteiten daarvoor nodig zijn. De volgende stap is om keuzes te maken voor online of fysieke werkvormen. De workshop heeft goede gesprekken opgeleverd en ook zichtbare resultaten in de vorm van drie visualisaties van de studentgerichte leerreis.

Tijdens een derde bijeenkomst, op 4 april, hebben we gekeken naar welke tools geschikt zijn voor het bereiken van onze doelen en hebben we onderzocht wat nu nodig is voor een optimale leerervaring voor studenten.  Het Community of Inquiry raamwerk gaf ons hierbij meerdere inzichten, bijvoorbeeld over de mate van betrokkenheid van de docent (wat laat je de student zelf doen, wanneer moet je als docent iets meer sturen) en over hoe je aandacht kan geven aan het welzijn van studenten (bijvoorbeeld door ruimte te bieden aan dialoog, te blijven checken of het leerklimaat veilig is). Ook werd bevestigd dat sturing nodig is om studenten kennis op te laten doen.

Als afsluiting van de drie sessies hebben we concrete afspraken gemaakt met het team om het blended herontwerp tot een succes te maken.  We gaan in kaart brengen wie welke expertise heeft en we gaan elkaar in teammeetings inspireren en ondersteunen bij het gebruik van digitale tools. Een aantal collega’s heeft al verdere stappen gezet voor het herontwerp van vakken voor aankomend studiejaar. Bij deze herontwerpen zijn de doelen die wij willen bereiken met de studenten het uitgangspunt.

inspiratie

Meer informatie over de systematiek en onderliggende theorie van de Re-invent your blend workshop: ABC ‘Arena, Blended, Connected’ Learning Design – JNL Digital Learning Hub (shef.ac.uk). Op internet is ook veel te vinden over het Community of Inquiry Framework. Bijvoorbeeld: : 4_Community_of_Inquiry_Framework.pdf (purdue.edu).

Heb jij of je team ook interesse in de workshop: neem contact op met het ICTO-team.

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024