• Online Onderwijs bij FOO: Wat doen we waar?

ICT landschap

Onze studenten geven bij herhaling aan dat eenduidigheid, helderheid en consistentie in het gebruik van ICT-middelen en informatievoorziening een verbeterpunt is. We gaan uit van gebruik van onderstaande platforms bij de onderwijsuitvoering, zodat we een overzichtelijk aanbod hebben met een aan studenten goed uitlegbaar onderscheid:

  1. MijnHvA (oa. Portal, Opleidingspagina’s, AZ-lijsten): De landingsplek voor iedere HvA-student met alle (statische) informatie, en brede communicatie.
  2. Formele onderwijsactiviteiten verzorg je ALTIJD via je Course in het Learning Management Systeem (LMS) Brightspace, onder andere vanwege de kwaliteit van de informatievoorziening en de eisen aan archivering. Het is het ‘hart’ of ‘de kern’ van onze meer omvangrijke DLO (Digitale leeromgeving). Hier vind je een rijk palet aan onderwijstoepassingen. De complete DLO bestaat dus uit veel meer dan Brightspace.  Met MS Office 365 kun je als HvA medewerker/docent en student ook gebruik maken van onder andere MS Teams, MS Whiteboard, MS Forms, MS OneNote, OneDrive, Sway, etc. voor samenwerken en andere onderwijstoepassingen. Ook Padlet en Wooclap vallen binnen onze DLO.

Schaduw ICT

Tijdens onze contacten met docenten zien we gelukkig dat veel van jullie consequent gebruik maken van de applicaties en programma’s die door de HvA worden aangeboden. Wat hierbij heel belangrijk is, is dat jij er als HvA-medewerker vanuit kunt gaan dat je met deze tools en programma’s veilig kunt werken! De HvA heeft dan uitgebreid gekeken naar de Informatiebeveiliging en Privacy van zulke tools/programma’s en nette afspraken gemaakt met de leverancier(s) (waaronder de verplichte verwerkersovereenkomst). Hierdoor is bijvoorbeeld de kans op lekken van persoonsgegevens geminimaliseerd, en is de verantwoordelijkheid van de HvA netjes geregeld wanneer er toch problemen optreden. Stop dus zo snel mogelijk (als je dat nog gebruikt…) met het ‘professioneel’ gebruik van ‘schaduw ICT’ zoals Google Forms, Zoom, Slack, etc. etc. als docent.

Concrete voorbeelden van schaduw ICT die nog steeds langskomen:

  • Je gebruikt nog Zoom voor videobellen: Maak gebruik van Microsoft Teams
  • Je gebruikt nog Google Forms: Stap dan snel over naar bijvoorbeeld Microsoft Forms
  • Je werkt nog via Google Docs met collega’s samen aan documenten: Maak dan bijvoorbeeld gebruik van OneDrive

Speciale themakaart blended learning

Het ICT-landschap van de Hogeschool van Amsterdam is rijk en breed. Je kunt er als docent/begeleider heel veel kanten me op! Op de speciale themakaart ‘ICT-landschap voor blended learning‘ helpen we je op weg met een concrete categorisering van verschillende programma’s en tools ter ondersteuning van jouw onderwijspraktijk.

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024