• Online discussiëren over stellingen bij het vak Ethologie

 • Jeroen den Hertog, lerarenopleider Biologie, kijkt tevreden terug op het gebruik van het online discussieforum in Brightspace bij het eerstejaars vak Ethologie (een vak dat gaat over het gedrag van dieren).

  “In de laatste bijeenkomst gaat het over (landbouw)huisdieren, proefdieren en dieren in de dierentuin,” zegt Jeroen. “Dieren in gevangenschap of huisdieren gedragen zich anders dan hun wilde verwanten en een deel van het gedrag is gestoord gedrag dat een teken is van stress en/of verveling. De vraag die dit oproept is of wij dieren op deze manier mogen houden of gebruiken, welke eisen je zou moeten stellen aan de omgeving waarin ze gehouden worden.”

  Jeroen vormde binnen zijn klas een aantal groepen met de tool Groups van Brightspace. Per groep studenten werd een casus uitgewerkt die kort aan de rest van de klas werd gepresenteerd. Per groep zijn vervolgens drie stellingen in het forum gezet. De andere groepen kregen de opdracht om per groep op tenminste twee stellingen te reageren. Dit deden ze overigens wel gewoon tijdens het lesuur. Na afloop kregen ze individueel als verwerkingsopdracht om een betoog of een beschouwing te schrijven over een andere onderwerp dan ze zelf gepresenteerd hadden, waarbij ze gebruik moesten maken van de reacties op de stellingen over dat onderwerp. Dit betoog leverden ze dan ook individueel in via Brightspace.

 • Schermafbeelding Course Ethologie

 • Schermafbeelding Course Ethologie

 • Jeroen is tevreden over de inzet van het discussieforum bij deze werkvorm. “Door het online op het forum te zetten wordt een discussie ook vastgelegd en kun je later de argumentatie op een rij zetten. Het voorkomt ook dat enkele individuen een klassikale discussie domineren. Je kon teruglezen dat de studenten over het thema hadden nagedacht, zowel door het formuleren van de stellingen als door het geven van de reacties. Er werd meer inhoudelijk gereageerd op elkaar, alhoewel na verloop van tijd de meligheid ook toesloeg. De verwerking achteraf leidde ook tot een meer inhoudelijke verwerking.”

  Jeroen maakt met deze werkvorm heel handig gebruik van Brightspace. Met de tool Groups werden groepen gemaakt om online binnen groepjes te kunnen werken in het Discussieforum. Via een opdracht (Assignment) werden tenslotte de individuele verwerkingsopdrachten ingeleverd.

  Tot slot geeft Jeroen nog een waardevolle tip mee aan collega’s. “Benadruk het serieuze karakter van de opdracht, want zo online slaat de meligheid snel toe. Een individuele verwerkingsopdracht achteraf is daarbij heel zinnig.”

   

Meer informatie over het Brightspace discussieforum vind je in de HvA-brede Lecturer Course.

 • no
  noojx

  2019-12-17 09:46:32

  Mooi voorbeeld van online activerend onderwijs!

 • wi
  witpm

  2019-12-04 13:33:05

  Dank voor het delen van je ervaringen Jeroen! Helder!

 • Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024