• Houd je studenten in het vizier

uitleg

Een introductie op learning analytics

In blended onderwijs, en des te meer zo naarmate het meer online wordt, is het niet altijd eenvoudig zicht te houden op je studenten. Hoe gaat het met hen? Zijn ze betrokken? Liggen ze op schema? Doen ze actief mee? Bestuderen ze de stof wel? Learning analytics kunnen daarbij heel behulpzaam zijn. Je kunt daar al vrij eenvoudig en op kleinschalige wijze mee beginnen! Begin klein, verzamel data die aansluiten bij jouw vraag en ga proberen. Als je begint met proberen kun je daarna de volgende stap nemen en andere data verzamelen die een nieuw niveau van analytics aanraakt.

Op deze pagina behandelen we een aantal onderwerpen, die je kunnen helpen om je studenten (en hun voortgang) nabij te houden.

Aanwezig in de course

Wie komt er kijken in de course?

 • In de Classlist (Groepslijst) zie je welke studenten zich hebben aangemeld voor je course. Normaliter zie je de hele lijst (View by User), maar je kunt daar uiteraard – mits jullie daarvan gebruik maken in de course – filteren op Section of (self-enrolment) Groups. Dan zie je alleen je eigen groep studenten.
 • In de rechterkolom staat de datum en tijd dat ze het laatst ingelogd waren in deze course. Je zou er voorzichtig iets van kunnen zeggen als dat te lang geleden is naar jouw zin.In overleg met het ICTO-team is het mogelijk om ook automatisch herinneringen per mail te laten verzenden door een zogenaamde ‘intelligent agent’, ofwel een geautomatiseerd mailtje op basis van criteria. Bijvoorbeeld als iemand zeven dagen niet in een Course is geweest. Of als een student eenbepaalde opdracht heeft uitgevoerd. De ervaring leert dat een goed geformuleerde tekst een positief effect kan sorteren.

Leergedrag binnen activiteiten en topics

 • Wie volgt de activiteiten en topics?

  • Bij een assignment, quiz of discussion kan je gewoon zien wie iets heeft ingeleverd. Maar ook bij topics als een webpagina, video of pdf-document is dat te zien.Helemaal onderaan elke pagina in Brightspace vind je drie horizontale tabbladen. De rechter heet Completion Summary. Daar vind je welke studenten het onderwerp bekeken hebben (maar niet hoe intensief…). De studenten zelf zien een vinkje rechts van elk topic dat bekeken is.In het tabblad links staat bij het vinkje Required: Automatic. Dit houdt in dat een topic op volbracht/completed wordt gezet zodra de student het heeft geopend. Je kunt het vinkje ook op Manual zetten. Dit betekent dat de student zelf kan bepalen of hij/zij het onderwerp voldoende bestudeerd heeft en dan kan afvinken. Hiermee kan de student dus beter bijhouden wat haar nog te doen staat. En als ze het doen, kan jij beter bijhouden hoever de studenten zijn met de lesstof. Wel even vertellen aan de studenten dat ze dit zo kunnen doen.
  • Als je het overzicht wilt krijgen over de hele course, en niet over de losse topics, dan gebruik je de tool Class progress. Op termijn gaat het mogelijk worden de leerdoelen van het vak te koppelen aan je activiteiten. Daarmee zal het gemakkelijker worden om te zien hoe elke student vordert op deze Learning outcomes (hierover binnenkort een praktijkverhaal).
  • Ook een statistisch beeld van welke pagina’s goed bekeken worden en hoeveel tijd studenten besteden op een topic, is standaard op te vragen. Zie onder het kopje Reports.
  • Als je interactieve leeractiviteiten inzet binnen je Course vanuit de FeedbackFruits Suite, dan geven deze tools jou als docent altijd een mooi en helder dashboard van de ingeleverde werken en de voortgang in het proces.
  • TIP om een nog helderder overzicht te krijgen:  Maak van elke (deel-) opdracht een los topic. Moet een student 2 stukjes lezen en 2 filmpjes bekijken? Dan zijn dat 4 opdrachtjes. En dus niet één webpagina met alles er op beschreven.
 • Schermafbeelding van de tool Class Progress

Hoe activeer je je studenten terwijl het jou ook inzicht oplevert?

 • Wanneer je spelelementen inbrengt in je course, alsof je stempeltjes uitdeelt voor een geleverde prestatie, of een prijsje voor de beste discussiebijdrage, wakker je het competitie-instinct een beetje aan. Dit werkt erg stimulerend. Lees ook Maak een spel van je les. In Brightspace heet dit Awards.
 • Doe met een quiz geregeld even een tussentoets. Je studenten kunnen zichzelf dan testen op hun voortgang, terwijl jij kunt bekijken op welke terreinen de studenten aardig meekomen en waar je wellicht meer aandacht aan moet besteden. Bekijk ook het filmpje ‘Een online introductiequiz’.
 • Om studenten actiever te betrekken bij de stof (teksten lezen, video kijken) kan je activerende opdrachtjes inzetten. Maak je video-instructies en/of voor te bereiden teksten interactief met met de tool Interactive documents/video/audio. Met deze tool kunnen studenten bovendien voortbouwen op elkaars commentaren. Of gebruik op een webpagina de Flipping cards of andere vraag-antwoord-mogelijkheden te gebruiken (let op: alleen voor studenten-zelftest: als docent zie je de gegeven antwoorden niet).

Voor de student

Houden de studenten nog overzicht?

 • Ook studenten kunnen binnen Brightspace de tool Class Progress gebruiken. Ze krijgen dan inzicht in hun eigen voortgang binnen de course.
 • Je zou je studenten een overzicht kunnen bieden van alle dingen die ze moeten doen voor een vak, vooral ook als het offline activiteiten zijn. Wanneer je dat doet in de vorm van een checklist, kunnen ze afvinken wat ze gedaan hebben en houden ze het overzicht over hun eigen voortgang. Bovendien kan jij deze voortgang zo ook direct volgen. Zie ook Studenten controleren zichzelf (en besparen jou werk).
 • Wanneer je gebruik maakt van een wekenstructuur in de modules binnen je Brightspace course, zien de studenten wat ze elke week zouden moeten doen. Als je bovendien (zeker ook aan te bevelen wanneer je een thematische course-indeling hebt gekozen) gebruik maakt van datums als due dates (niet als harde deadlines, maar als richtdatum), zien je studenten de opdrachten verschijnen in hun calendar en hun Pulse-app.

Vooruitblik

 • Next Level Learning kwaliteitsscan
 • Vooruitblik op evidence informed Course Design

  Vanuit de HvA gaat het komende jaar meer aandacht komen voor onderwijsdata en learning analytics. Vanuit onze faculteit dienen we een voorstel in om meer-en-meer te komen tot een “evidence informed course design (Cursusontwerp op basis van inzichten)”. Dit betekent dat we er aan gaan werken ons onderwijs (met name de digitale component in de vorm van de courses), vorm te geven op een manier waarvan is aangetoond dat het de studenten helpt.

  • In de eerste plaats gaat het er altijd om dat je je studenten duidelijkheid biedt in wat je wanneer van hen verwacht.
  • Het is verder duidelijk dat het studenten helpt om gedurende het hele blok/semester te werken en het studeren niet uit te stellen tot de week voor het tentamen. Dit kan jij in woord en daad stimuleren.
  • In het onderwijsdata-project gaan we trachten de relatie tussen de inrichting van de course, het studiegedrag van de studenten en de uiteindelijke studieresultaten (en studenttevredenheid?) te visualiseren, zodat we daarop kunnen voortborduren.
  • TIP: Bekijk met de Next Level Learning kwaliteitsscan nu vast hoe jouw huidige course-inrichting voldoet en hoe je deze elk collegejaar een tikje beter kan maken!

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024