• Hoe wordt Qualtrics gebruikt binnen FOO?

Introductie

Qualtrics, effectieve online enquêtesoftware.

Hoe wordt het binnen FOO gebruikt door medewerkers?

In 2021-2022 was er vraag naar begeleiding bij het gebruik van de enquêtesoftware Qualtrics. Zowel docent-onderzoekers als medewerkers waren hierin geïnteresseerd.

Vanuit ICT-FOO is een FOO-brede training Qualtrics door Iman Abdullatif ontwikkeld, die als pilot is uitgevoerd voor docent-onderzoekers en medewerkers van FOO.
Belangrijke aandachtspunten voor deze pilot zijn naast de ondersteuning bij de inhoudelijke vormgeving van de enquête, de databeveiliging en de geavanceerde mogelijkheden van Qualtrics zoals de exportmogelijkheden naar SPSS en de individuele terugkoppeling aan respondenten.

In dit interviewverslag krijg je een indruk hoe deze pilot is afgelopen en wat onze collega’s hebben meegenomen uit de training voor hun dagelijkse werk en waarom zij voor Qualtrics hebben gekozen als professionele enquêtesoftware.

Wie ben jij en wat doe je binnen FOO?

Cilly Nuyens en Annelies  Boots, werkzaam op het stagebureau van de pabo.
Nienke van der Meulen, projectleider Leraar voor een Dag werkzaam bij het Onderwijsbureau.
Marieke Saghir-Pit, werkzaam bij het onderwijsbureau Master Professioneel Meesterschap

Interview door: Iman Abdullatif

Training

Hoe ben je aan informatie gekomen over de beschikbaarheid van deze software binnen de HvA?

Cilly Nuyens en Annelies  Boots: we hadden eerder Questback gebruikt, en nadat deze licentie was verlopen, kregen we te horen dat het vervangende programma Qualtrics is. Annelies heeft een uitleg gekregen door HvA-medewerkers die het programma al gebruikten en daar notities van gemaakt voor een eigen handleiding. Daarmee zijn we zelf aan de slag gegaan en soms aan collega’s gevraagd als we er niet uitkwamen.

Hoe heb je over deze training gehoord?

Cilly Nuyens en Annelies  Boots: Door jou, je hebt een mail gestuurd naar het onderwijsbureau over een mogelijke training voor Qualtrics en die werd verspreid binnen het team.

Hoe heb je de training ervaren?

Cilly Nuyens en Annelies  Boots : Prima, de opzet van de training is goed, de uitleg ook. Je liet zien hoe het moet, je gaf instructie om het zelf te proberen en je eigen project te maken, na een week heb je een feedbacksessie gepland om onze vragen te beantwoorden en te bespreken. Jammer dat het online was want je kunt je niet op alle schermen concentreren, als het fysiek was geweest was het wellicht prettiger.
Misschien is het een idee dat je de groepen verdeelt naar doelstelling. Een andere tip: laat goede voorbeelden zien, en maak specifieke opdrachten als een soort huiswerk voor de volgende keer. Dat maakt het misschien wat concreter.

Iman: We hebben de training in de coronatijd gedaan, dus daarom was het online, en eerlijk gezegd vind  ik het altijd lastig om een lokaal te reserveren met een Smartboard, maar deze opmerking nemen we mee voor de volgende training.
Inderdaad wat ik heb gedaan, jullie training was bedoeld voor OB en secretariaten aangezien ik dacht dat jullie het programma voor hetzelfde doel gebruiken en ik heb een andere training ontwikkeld voor docenten-onderzoekers,  deze laatste bevat verdiepende functionaliteiten.

Marieke: Ik vind het lastig omdat ik er maar één keer bij de training was, maar ik heb de training wel als prettig ervaren. Ik heb inmiddels een tweede vragenlijst gemaakt die ik ga gebruiken voor de master.
Het is waar dat het bij mij geen enquêtes zijn, maar vragenlijsten.

Nienke: Ik geef de training een 7,5. De communicatie en planning vooraf was duidelijk. De training zelf was goed gestructureerd, met veel ruimte voor eigen vragen en verdieping. Ook na de training was Iman bereikbaar voor ondersteuning. Er was een goede afwisseling tussen theorie en zelf aan de slag gaan met de materie.

Aan het werk

Hoe gebruik je de opgedane kennis?

Cilly Nuyens en Annelies  Boots: Je hebt ons documentatie gestuurd over de structuur van een enquête en hoe je aan de slag kunt. Je hebt ons ook een link gestuurd naar de Q&A-pagina op de icto-site. We hebben dat allemaal in een document verzameld en in onze eigen Teamsomgeving gezet.

Marieke: Het heeft dus wel nut gehad, want ik maak er nu wel gebruik van.

Nienke: Ik werkte al geruime tijd zelfstandig met Qualtrics, maar voelde dat ik de materie niet helemaal beheerste. Dankzij de cursus heb ik meer inzicht verworven in mogelijkheden. Zowel in vormgeving, het inrichten van verschillende vragen, het gebruik van de volgorde voor vragen en de communicatie naar degene die een enquête heeft afgenomen. Ik ga meer gestructureerd te werk in de opbouw van een enquête.  En kan gebruik maken  van meer opties waar ik me voor de training niet bewust van was en ik vind het fijn dat ik nu een enquête meer naar mijn hand kan zetten. Het leukste wat ik geleerd heb is het importeren van data in een vraag waardoor je een uitgebreide voorkeuzeselectie van 150 scholen kunt krijgt. De afnemer kan nu kiezen in plaats van alles handmatig invoeren.

Welke waarde heeft voor je dagelijks werk?

Cilly Nuyens en Annelies  Boots: We gebruiken Qualtrics voornamelijk om informatie te verzamelen vanuit de studenten en maken ook eenvoudige evaluaties om informatie te vragen aan onze opleidingsscholen. We kunnen niet zonder een evaluatieprogramma en vinden Qualtrics handig en gebruiksvriendelijk. We gebruiken de basisfuncties van de rapportage, visualisatie en export naar Excel-bestand.

Marieke: Had mijn vragenlijst bijvoorbeeld ook in “MS Forms” van de HvA gemaakt, vond dat bij mijn doel beter passen, en mooier op te maken, maar dan moeten ze binnen een week antwoorden en dat hoeft hier niet. Vandaar dus toch de keuze voor Qualtrics.

Nienke: Ik gebruik slechts af en toe een enquête in mijn werkzaamheden, dus deze vraag is nvt.

 

Tot slot wil ik alle collega’s bedanken voor hun tijd en medewerking, ik hoop dat we informatie hebben verstrekt aan andere gebruikers van dit programma.

We nemen de opmerkingen zeker mee voor de volgende trainingen.

ICT-FOO biedt trainingen aan voor collega-onderzoekers en medewerkers, je kunt zich ook inschrijven voor een training op maat via ict-foo@hva.nl.

Meer informatie over Qualtrics vind je op de https://icto.foo.hva.nl/?s=qualtrics

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024