• Hoe gaat PDG met BL aan de slag?

uitleg

Jan-Willem in gesprek met opleidingscoördinator Emke Wang van het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) traject. In dit korte traject van professionals die, naast werk en gezin, tussendoor nog wat didactische bekwaamheid willen opdoen, denken de opleiders goed na over het optimaal inzetten van alle beschikbare tools van de digitale leeromgeving.

toepassing

De opleiding hanteert het sociaal constructivisme als uitgangspunt, en vindt het belangrijk de studenten te activeren tot interactie met elkaar en met de onderwijsinhoud. Nadat er het afgelopen jaar overhaast veel online is geëxperimenteerd is het nu tijd voor echt herontwerp: beredeneerd nieuwe opdrachten formuleren en daarbij gebruik maken van de digitale mogelijkheden die er de laatste jaren zijn bijgekomen.

  • JW
    JWD

    2021-06-22 11:11:07

    Hoewel Emke opmerkt dat veel van wat we op FOO doen volgens haar nog niet onder de noemer "Blended Learning" geschaard mag worden, hecht ze er aan om te vermelden dat er toch inmiddels wel wat echt goede initiatieven opbloeien. Als voorbeeld een mooie module voor de vakdidactiek bij de opleiding M&T door Corne Muskens.

  • Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024