• Flitscolleges en kennisclips

uitleg

 • Flitscolleges of kennisclips zijn korte opnames van tussen de 3 en 20 minuten, waarin één onderwerp wordt behandeld. Daarmee kan een student heel gericht kennis opdoen over dat onderwerp.

  De flitscolleges worden doorgaans opgenomen zonder publiek. Vaak zie je bij dit type video’s  zowel een spreker als een PowerPoint, maar ook zogenaamde ‘screencasts’ behoren tot de mogelijkheden.

   

 • Onderwijslab FT

Flitscolleges kun je op verschillende manieren inzetten. Niet alleen docenten, maar ook studenten kunnen flitscolleges opnemen:

 • Remediërend: bijvoorbeeld om elementen uit taal of wiskunde uitgebreider uit te leggen voor de studenten die  hierin een achterstand hebben.

 • HvA Beeldbank (FT)

 • Het kost je wel tijd om een kennisclip in te zetten, maar wanneer de kwaliteit en de actualiteit voor de komende jaren gewaarborgd is, dan scheelt dit tijd op de lange termijn.

  • Voorbereiding op een werkcollege (flipping the classroom): introductie op de leerstof, al dan niet vergezeld van een opdracht voor het werkcollege.
  • Voorbereiding op een tentamen: de clips behandelen de centrale begrippen uit de leerstof.
  • Vaardigheidstraining: bijvoorbeeld om uit te leggen hoe je een bepaalde situatie professioneel aanpakt, hoe je een gesprek voert of hoe je bepaalde onderzoeksstappen zet.
  • Bronmateriaal bij samenwerkend leren: niet alleen voor individuele zelfstudie.
  • Opnames van specifieke problemen uit de beroepspraktijk: professionals aan het woord, als opmaat voor een studietaak.

toepassing

Waarop moet je nu letten, als je een video maakt voor het onderwijs? Onderzoeker Tim van de Zee geeft enkele richtlijnen voor multimediamateriaal die je kunnen helpen om je doel te bereiken:

 • Zorg ervoor dat het multimediale materiaal is ingebed door genoeg uitleg en richtlijnen. Geef je studenten niet meteen alle informatie tegelijk, maar hak je informatie in verschillende segmenten, met een logische volgorde.
 • Geef in je multimediapresentatie visueel aan waar je studenten moeten kijken en aandacht aan moeten geven. Denk bijvoorbeeld aan cirkels en pijlen die naar elementen in een model wijzen.

 • HvA Beeldbank (FT)

  • Geef je informatie op verschillende manieren aan: woorden, beelden, geluiden… Zodoende slaan je studenten de informatie beter op.
  •  Minimaliseer de afstand, zowel in ruimte als tijd, tussen de informatie. Als je bijvoorbeeld een legenda toevoegt aan je afbeelding, dan moeten je studenten telkens van afbeelding naar legenda en terug kijken. Dat kost veel meer moeite dan wanneer je de uitleg direct in de afbeelding hebt staan.
  • Presenteer alleen de relevante informatie: hoe meer “edutainment”, hoe groter de kans dat je de hoeveelheid opgedane kennis juist vermindert.

  In deze Presentatie toont Van der Zee aan de hand van een video hoe hij deze principes zelf toepast.

  Wanneer je veel tekst moet/wil presenteren in je video en je vindt dit lastig, kan het handig zijn om een geheugensteuntje te hebben in de vorm van een autocue. Daarvoor is de web based (gratis) tool Cueprompter geschikt. Je plakt hier als het ware je tekst in en kiest vervolgens met welk tempo de autocue moet afspelen. Als je zelf ook daadwerkelijk in beeld bent bij je videopresentatie, is het raadzaam om deze ‘autocue’ op een tablet of (andere) laptop vlak bij je camera te plaatsen, zodat je er gemakkelijk op kunt kijken. Bovenal geldt; zie deze tool als ondersteuning, niet om ‘droog’ je verhaal van af te lezen. Het beste blijft om je verhaal vooral spontaan te vertellen en dus een aantal keer te oefenen (waarbij de autocue ook een handig middel kan zijn), alvorens het definitief op te nemen.

En wat moet je nou vooral niet doen? Vijf veelgemaakte fouten zijn:

 • te lange video’s: maak liever veel korte dan één lange video, om de informatie in hapklare brokken aan te bieden
 • te zware video’s: zorg eventueel voor een video in lage resolutie, zodat deze makkelijk onderweg te bekijken is
 • irrelevante inhoud: laat de inhoud van je video aansluiten bij die van je colleges
 • onvoorbereide video’s: zorg ervoor dat je jezelf goed voorbereidt, zodat je een coherent verhaal overbrengt
 • video’s zonder tekstuele aanwijzingen: probeer je video’s beschikbaar te maken voor iedereen, door niet alleen audiocommentaar te bieden (indien mogelijk zelfs met ondertiteling).

Meer hierover lees je in de “5 Mistakes in Using Videos for eLearning Courses Infographic” van Atomi Systems.

inspiratie

Originele bron:
Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024