• FeedbackFruits-suite met online onderwijstools

Leverancier FeedbackFruits heeft een uitgebreide suite van mooie digitale onderwijstools. Ze zijn bovendien gekoppeld aan ons LMS Brightspace. Op deze pagina vind je per tool een beknopte uitleg.

Leer er meer over in de HvA-brede Lecturer Course in Brightspace en/of zie de informatie op de website van FeedbackFruits zelf.

Peer-feedback

 • Studenten leren veel van het bekijken van elkaars werk, en het inhoudelijk becommentariëren. Vaak is het eenvoudiger voor iemand om te zien wat een ander goed of fout heeft gedaan dan dat je dat bij je zelf (of je eigen werk) ziet. Met deze (aan Brightspace gekoppelde) Peer-Feedback tool van FeedbackFruits kan je een digitale peer feedback opdracht organiseren. Zie de video in de header van deze pagina.

  In essentie verloopt het proces als volgt: Een student levert een document in. Vervolgens gaat de tool de werkstukken verdelen onder alle studenten die een document hebben ingeleverd. De studenten ontvangen de opdracht feedback te geven op de werkstukken van (bijvoorbeeld twee) medestudenten die aan hen zijn toegewezen. Tot slot wordt de feedback teruggekoppeld.

  Een aandachtspunt voordat je deze tool inzet, is, dat je aan je studenten duidelijk maakt wat je van hen verwacht: Wat is feedback geven? Hoe doe je dat? Wat zijn de criteria waarop je beoordeelt? Heb je er een Rubric bij? Hoe geef je opbouwend commentaar?

Comprehension of documents, audio, video, afb.

 • Het doel van deze tool is het verbeteren van lees/leerstrategieën van de studenten.  Je geeft als docent bij voorbeeld een artikel (audio-, videobestand of afbeelding/figuur) vooraf een aantal onderwerpen/thema’s/vraagstukken op waar studenten iets over moeten schrijven met een vooraf gedefinieerd minimum aantal annotaties.  Daarbij kun je vooraf definiëren of studenten elkaars annotaties wel of niet kunnen zien. Dat kun je ook op een later moment aan zetten. Als docent is het uiteraard mogelijk om het hele proces te volgen en van commentaren te voorzien.

  De tool is puur gericht op het eigen leerproces. Er volgt dus geen automatische beoordeling, en of ‘slimme’ terugkoppeling vanuit het systeem naar student of gebundeld naar de docent (a la Perusall).

  Let op: Dit bevat niet de functionaliteit van Interactive Documents. Dus studenten kunnen geen additionele vragen of commentaren plaatsen.

Interactive Documents, Videos en Audio

Met deze tools kan een docent studenten activeren en motiveren om de stof goed tot zich te nemen. Ook kan hij op basis van ervaringen uit het verleden op specifieke onderdelen in een video of artikel de nadruk leggen, bijvoorbeeld omdat het een moeilijk onderwerp is.

Uiteindelijk geef je als het ware opdrachten bij de stof. De audio, video of het artikel kan ‘onderbroken’ worden door een open/mc-vraag of een discussie-item. Eventueel kan hier een  ‘slotje’ aan worden toegevoegd. Studenten moeten dus eerst verplicht antwoorden voor door gekeken/lezen kan worden. Maar je kan het ook meer ‘open laten’. Zodoende kunnen studenten zelf vragen of commentaren plaatsen.

Interactive videosInteractive documents

FeedbackFruits Interactive Video: How-To from FeedbackFruits on Vimeo.

FeedbackFruits Interactive Document: How-To from FeedbackFruits on Vimeo.

n.b.: Van Interactive Audio is nog geen instructievideo beschikbaar.

Group Member evaluation

 • Group Member evaluation is heel geschikt voor het onderling beoordelen van groepsleden tussentijds of na afloop van bijvoorbeeld een projectsamenwerking. Dit kan op basis van door de docent vooraf ingestelde criteria of een meer open karakter hebben. Ook hier geldt dat de docent een uitstekend overzicht heeft van alle activiteit.

Video Assignment

 • Deze tool wordt gebruikt voor het inleveren van video’s. De normale inleverboxen ”Assignments” / ”Opdrachten” zijn niet geschikt voor het inleveren van video’s, omdat Brightspace hier geen goede afspeelmogelijkheid voor biedt. Gebruik FeedbackFruits Video Assignment dus voor het inleveren van video’s!

  Laat je dus (groepen) studenten een filmpje maken voor een opdracht. Gebruik deze tool voor het inleveren van deze filmpjes.

Interactive Presentation

 • Een Interactive Presentation is een college waarbij de docent niet alleen de slides voorbereid, maar ook vragen die tijdens het college aan de studenten gesteld worden in Feedback fruits. Op deze manier worden er op verschillende momenten in het college korte vragen aan de studenten gesteld, waar zij direct op kunnen antwoorden. Studenten kunnen via de Content in Brightspace deelnemen aan het college. Na het college kun je als docent reflecteren met de klas hoe de vragen zijn gemaakt.

 • JW
  JWD

  2021-11-24 14:19:09

  Het is nu ook mogelijk om Comprehension te gebruiken bij bestanden als video, audio of afbeeldingen. Het was al mogelijk om Comprehension te gebruiken voor documenten. De tool Comprehension wordt ingezet om studenten gestructureerd samenvattingen te laten maken van bepaalde leermaterialen.

 • 2021-01-20 17:15:02

  In FeedbackFruits is het mogelijk om audio op te nemen op de plekken waar je ook bijlagen kan toevoegen. Dit opent mogelijkheden voor het geven en beluisteren van audio feedback in Feedbackfruits zonder deze eerst te hoeven downloaden. Ook de studenten audio kunnen opnemen. Je kunt ze zodoende vragen feedback in te spreken, of zinnen in te spreken om bijvoorbeeld de uitspraak te oefenen.

 • 2020-05-26 09:28:10

  De suite is inmiddels aangevuld met Interactive Audio!

 • Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024