• Docenten trots op diepgaand online gesprek over levensbeschouwing

Door: Wanda Di Meo 

Docenten van de Minor Levensbeschouwing en Maatschappij stonden begin van dit studiejaar voor een extra uitdaging. Met een didactische blik en digitale middelen maakten zij een herontwerp voor een belangrijk programmaonderdeel.

Hoe maak je met alle corona-beperkingen een ontmoeting en dialoog van studenten met Reformatorisch gezinde scholieren mogelijk? En hoe zorg je dat het de beoogde diepgang krijgt? Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit opnieuw fysiek zou kunnen plaatsvinden. Het snel oplopende aantal besmettingen wierp daar begin van dit studiejaar een schaduw over. Eline Bakker en Janneke Nieuwesteeg, docenten van de minor,  kwamen met hun collega-docenten in Apeldoorn tot het gezamenlijke besluit om dit online te gaan doen. Gezondheid en veiligheid van leerlingen en studenten stonden immers voorop. Doel was online ontmoeting faciliteren en een gesprek over een heel persoonlijk onderwerp mogelijk maken met digitale middelen.

 • Eigen foto

 • Uit je bubble komen

  ‘Studenten van verschillende bacheloropleidingen leren tijdens deze minor om hun oordeel uit te stellen. Dat doen we door ontmoeting en dialoog met jongeren met een andere levensbeschouwing mogelijk te maken. Normaal gesproken organiseren we op de Jacobus Fruytierschool en bij ons een heel programma. Onze studenten leven twee dagen in een gezin met een reformatorische geloofsovertuiging en gaan met hun ‘buddy’ mee naar school. Daarna komen de scholieren naar Amsterdam. Zij komen uit hun bubble en ontmoeten bij ons anders- en niet-gelovigen. Nu moesten we dit digitaal faciliteren.

  Online mystery-ontmoeting

  De uitdaging was ervoor te zorgen dat er echt contact zou ontstaan. Een beeldscherm tussen jou en de ander zorgt voor afstand. Dat ervaren we zelf met online lesgeven. Eline Bakker kwam met het idee ‘mysteryskype’. Zij had in het basisonderwijs deze werkvorm gebruikt om haar klas via Skype een andere klas ergens op de wereld te laten ontmoeten. Van tevoren wisten ze niet wie zij waren en waar ze woonden. Met dit idee zijn we van start gegaan. Onze collega’s van de Fruytierschool waren direct enthousiast. Half september vond de mysterieuze ontmoeting plaats via MS Teams tijdens hun godsdienstles. De opdracht was ‘kijk wie ze zijn en wat hun achtergrond is’. Zo leerden ze elkaar kennen door open vragen te stellen. Nadat ze hadden geraden waar ze vandaan komen, gaven docenten online een gastcollege over hun Reformatorische geloofsovertuiging. Ook dat college werd via MS Teams gegeven.

 • Vlog

  De tweede opdracht die ze kregen was om een vlog van maximaal 2 minuten en een  paspoort over hun levensbeschouwing te maken. Die bekeken ze van tevoren van elkaar. Afspraak was dat deze heel persoonlijke verhalen verder met niemand zouden worden gedeeld. Op 20 november jl. gingen twee studenten met maximaal vier leerlingen in gesprek via MS Teams. Daar waren geen docenten van de HvA en de school bij aanwezig. Zo hebben we het online toch veilig kunnen maken. Rebecca, student HBO-Rechten, vond het ontzettend leuk en interessant. ‘We waren zo geïnteresseerd in elkaar dat we tijd te kort hadden en we op een ander moment het gesprek graag zouden willen voortzetten. De basis van hun geloof stond vast, maar de scholieren stonden wel open voor de mening van anderen. Alisha, student HRM,  vond het een unieke ervaring. ‘Het komt niet dagelijks voor dat ik gesprekken heb over levensbeschouwing of religie. Het ging echt de diepte in. De leerlingen wilden van alles weten over mijn levensbeschouwing en die van een mede-studente. Zelfs over hoe wij de “jongerencultuur” beleven en wat wij doen in onze vrije tijd.’

 • Eigen foto

Het docententeam is trots om na afloop van beide kanten deze reacties te hebben gekregen. Ook de scholieren waren er de dag erna nog vol van. ‘We zijn blij dat deze online ontmoeting op afstand met andere werkvormen deze mooie, diepgaande gesprekken heeft gebracht. De beoogde leerdoelen hebben we op afstand toch met elkaar gerealiseerd.’

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024