• De tool Class Progress toegelicht

uitleg

De tool Class Progress tool geeft de docent de mogelijkheid om de prestaties van de klas en van studenten individueel te volgen. Zo kan je zien of studenten bepaald materiaal in de cursus al eens geopend hebben, of een bijdrage hebben geleverd aan een Discussion. Ook zijn er overzichten te zien met resultaten van Quizzes en Assignments. Door gebruik te maken van Class Progress ben je beter op de hoogte van hoe je studenten ervoor staan en ben je beter in staat in te grijpen wanneer dat nodig is. Studenten hebben op gelijksoortige wijze via de tool Class Progress inzicht in hun eigen voortgang. Aan de hand van vier thema’s willen we je helpen de tool goed te kunnen gebruiken.

toepassing

  • De tool geeft nooit een volledige weergave van de werkelijkheid

    De informatie die in Class Progress zichtbaar is hangt voor een groot deel af van de inrichting van de Course door de docent. Als bepaalde tools (zoals Quizzes en/of Discussions) niet gebruikt worden in de Course, dan kan daar uiteraard ook geen informatie over worden getoond. Ook toont Class Progress (in principe) geen informatie over het gebruik van ‘externe’ tools of activiteiten die aan Brightspace gekoppeld zijn zoals Feedback Fruits en Virtual Classroom, face-to-face onderwijs, werkplekleren en/of van activiteiten die de student zelf onderneemt om zich te ontwikkelen. Vergelijk het met een landkaart waarop ook altijd maar een deel van de werkelijkheid inzichtelijk gemaakt kan worden.

  • Schermafbeelding

Misverstanden bij het kaartlezen:

  • Je ziet dat een student heel weinig tijd heeft besteed aan het bekijken van je kennisclips. Maar wat als de student al enige tijd via YouTube handige uitlegvideo’s bekijkt van een docent van een andere instelling?
  • Jij hebt samen met je vakgenoten een uitstekende leerroute bedacht (de kaart) voor je studenten. Je hebt er goed over nagedacht en alles netjes ingericht. Je verwachting is dat er geen andere route naar succes is. Maar wat als een student een paadje links of rechtsom heeft gevonden en pas op het laatst via een steile heuvel dezelfde finish weet te bereiken?
  • Je ziet dat een student nauwelijks aandacht heeft besteed aan een vrij lang artikel dat je als PDF hebt geplaatst. Maar wat als de student deze PDF-file direct heeft gedownload, geprint en fanatiek heeft gestudeerd?
  • Je ziet bij veel studenten een aantal leerinhouden als not completed Daarvoor is het echter wel noodzakelijk dat deze leerinhouden ofwel automatisch ofwel handmatig op de status van ‘completed’ kunnen komen.

Lees hier in het Online Brightspace Informatiepunt (FOO) hoe je per topic de juiste optie kan instellen.

Richt het online gedeelte van je course goed in

Als je wilt dat de tool wat meer inzicht geeft in het gedrag en de voortgang van je studenten is het van belang dat je Brightspace-course daar ook gegevens over kan geven. Een goed voorbeeld van een combinatie van elementen in Brightspace die waarde kunnen hebben zijn bijvoorbeeld Visited en/of Completed Content, tussentijdse formatieve Quizzes en bijdragen in Discussions. Hetzelfde geldt voor formatieve en summatieve Assignments, mits er een Grade-item aan gekoppeld is. Voor activiteiten van Feedbackfruits geldt dat je de voortgang ook kan bijhouden indien er een Grade-item aan gekoppeld is.

Kies de juiste parameters

Class progress wordt nuttiger als je de juiste parameters kiest. Omdat we  bijvoorbeeld (nog) niet met Objectives werken en nog maar weinig docenten de Checklists hebben ingezet, zijn deze criteria vaak niet zinvol. Als je formatieve AssignmentsQuizzes en/of bijvoorbeeld Discussions gebuikt zijn dat zeker goede meetinstrumenten.

Ga in gesprek

Wij zien Class Progress vooral als een begeleidingsinstrument. Ga in gesprek met je student(en) en stem af waar het echt om gaat. Ligt de student op koers om succesvol te zijn? Wees hoe dan ook voorzichtig met sturen. Vraag en bespreek liever de bevindingen.

Online informatiepunt

In de HvA-brede Lecturer Course vind je uiteraard meer informatie over de tool Class Progress. Heb je vragen of wil je meer weten? Mail ons gerust! Uiteraard kan je ook hieronder je reactie kwijt.

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024