• Creative Commons

uitleg

Er zijn heel veel bruikbare bestanden (afbeeldingen, audio, video) op het internet, maar helaas: je kunt ze niet allemaal zomaar gebruiken. Zo berust op de meeste beelden auteursrecht. Je mag afbeeldingen echter wel gebruiken onder voorwaarden; in elk geval moet je de bron vermelden. De verzameling bronnen kun je bijvoorbeeld op de laatste slide van je presentatie plaatsen, net als je bij een bibliografie zou doen.

Een auteur kan met een Creative Commons-licentie (CC-licentie) anderen toestemming geven zijn werk te verspreiden, met anderen te delen en ook om het werk te bewerken. Naamsvermelding van de auteur is bij elke licentie een voorwaarde. De auteur behoudt altijd het volledige auteursrecht.

Er zijn vier “bouwstenen”. Zoals je kunt zien, mag je met Share Alike aanpassingen maken, zolang je maar dezelfde licentie gebruikt (dat is het “Alike” deel). Als er echter sprake is van No Derivative, dan mag je het beeld niet bewerken. De combinatie Attribution en Share Alike komt in de praktijk het vaakste voor. De informatie uit de tabel is bijvoorbeeld gebaseerd op Creative Commons Nederland, onder CC BY 4.0 licentie. Dat betekent dat deze informatie mag worden hergebruikt onder de volgende voorwaarden:

“De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.”

Naamsvermelding/Attribution (BY)Je staat anderen toe om het werk waar jij auteursrecht op hebt te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op jouw werk gebaseerd is – maar uitsluitend als jij vermeld wordt als maker.
Niet-commercieel/NonCommercial (NC)Anderen mogen je werk kopiëren, vertonen, distribueren en opvoeren, alsmede materiaal wat op jouw werk gebaseerd is, mits niet voor commerciële doeleinden.
GeenAfgeleideWerken/NoDerivatives (ND)Anderen mogen je werk kopiëren, distribueren, vertonen en opvoeren mits het werk in de originele staat blijft. Het is niet toegestaan dat anderen jouw werk gebruiken als basis voor nieuw materiaal.
GelijkDelen/ShareAlike (SA)Je staat anderen toe om van jouw werk afgeleid materiaal te maken onder de voorwaarde dat zij het onder dezelfde licentie vrijgeven als het originele werk.
Originele bron:
Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024