• Constructive alignment

Constructive alignment

  • Constructive alignment gaat uit van een optimale afstemming tussen leeruitkomsten, leeractiviteiten en toetsing (Biggs, in (Last & Jongen, 2021)).

Wat als je constructive alignment niet goed inzet?

Dan kan er volgens Last en Jonge (2021) sprake zijn van destructive alignment of constructive disalignment.

Destructive alignment: de leeruitkomsten sluiten niet aan op het niveau en de voorkennis van de student. Dit kan tot gevolg hebben dat studenten de leeruitkomsten te makkelijk behalen, waardoor ze weinig moeite hoeven te doen en ze dus weinig nieuwe kennis of vaardigheden construeren. Het kan ook zijn dat het te moeilijk is om de leeruitkomsten te behalen, waardoor de student niet weet op welke manier ze het kunnen voltooien, bijvoorbeeld doordat ze bepaalde voorkennis missen. In beide gevallen leidt het tot behoorlijk gedemotiveerde studenten.

Constructive disalignment: Hiervan is sprake als de leeruitkomsten niet of nauwelijks aansluiten op de leeractiviteiten en/of toetsing. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je met de toets een ander niveau verwacht dan beschreven staat in de beoogde leeruitkomst: tijdens de toets verwacht je dat de student de kennis toepast, terwijl in de leeruitkomst alleen staat dat de student de kennis moet kunnen reproduceren.

Wat zijn beoogde leeruitkomsten?

Beoogde leeruitkomsten zijn altijd het startpunt van een onderwijsontwerp en liggen vast in de einddoelen van een opleiding. Daardoor wordt duidelijk wat de student moet kennen en kunnen aan het einde van de opleiding. Op curriculumniveau zijn deze vaak abstract (bijv. studenten demonstreren kritisch denken, een logische manier van redeneren en een adequate bevragende strategie om problemen te analyseren en op te lossen). Op cursusniveau (en soms op niveau van afzonderlijke leeractiviteiten) moeten deze specifieker geformuleerd worden, om het onderwijs te kunnen ontwerpen.

Indien de leeruitkomsten van elke onderwijseenheid herkenbaar en aantoonbaar zijn afgeleid uit de einddoelen, wordt een doorlopende leerlijn van start- tot eindniveau expliciet zichtbaar.

Wat zijn leeractiviteiten?

Bij leeractiviteiten kun je denken aan colleges, practica, onderwijsgroepen, projecten, opdrachten, zelfstudie, etc. Ze vinden fysiek, online, synchroon en a-synchroon plaats, waarbij de vorm versterkend moet zijn voor het leerproces.

Toetsing

Het constructive-alignment principe biedt een concrete kapstok waaraan de uitwerking van technieken (oftewel in te zetten werkvormen en ontwerpmethoden)voor blended learning en onderwijsontwerp op te hangen.

Barend legt uit: constructive alignment (3 min)

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024