• Assessment as Learning

In dit artikel stellen we twee tools aan je voor die geschikt zijn voor assessment as learning.

FeedPulse

FeedPulse is een onderwijstool die het geven van feedback effectiever en minder tijdsintensief maakt. Daarnaast stimuleert het de betrokkenheid van studenten, en biedt het studenten en docenten een compleet en actueel overzicht van de voortgang. De beloftes die gedaan worden op een rij:

 • Activeer je studenten
  Studenten worden actief betrokken bij het leerproces doordat studenten de verantwoordelijkheid krijgen om feedback op te halen, te verwerken en op te schrijven. Ze worden direct geconfronteerd met hun eigen gedrag en prestaties, daardoor wordt de feedback betekenisvoller en een integraal onderdeel van het leerproces.
 • Stimuleer Lineair Leren
  Door regelmatig feedbackmomenten in te bouwen wordt ‘lineair leren’ gestimuleerd. Studenten worden gedwongen hun inspanningen geleidelijker over de tijd te verdelen. En om zo te voorkomen dat ze toewerken naar een piekbelasting aan het einde van het vak, met het risico op eenmalige, vluchtige kennisreproductie bij de eindtoets.
 • Verkrijg inzicht
  Zowel studenten als docenten hebben op ieder moment een compleet inzicht in de voortgang van studenten en/of groepen. Docenten ‘beoordelen’ de voortgang per feedbackmoment met een eenvoudige smiley. De tijdslijn met het overzicht van deze smileys wordt de ‘pulse’ genoemd.
 • Bespaar tijd
  Docenten sparen veel tijd uit bij het geven van feedback. Ze doen dit mondeling! De student is verantwoordelijk voor de schriftelijke vastlegging in de tool.

 • Maar let op: De toepassing van FeedPulse is niet iets wat je ‘er even bij doet’ in een reguliere onderwijseenheid. Dit betekent een vrij rigoureuze andere manier van onderwijsinrichting waarbij hogere orde leren (bijv. rondom een ontwerpopdracht) en assessment as learning (in tegenstelling tot assessment of learning) centraal staan.

  Tekst gebaseerd op: FeedPulse.com. Lees voor meer achtergronden de WhitePaper die te downloaden is onderaan dit artikel en bekijk de video hiernaast.

Learning Outcomes

Binnen Brightspace is de functionaliteit van  Learning Outcomes erg interessant omdat deze in potentie precies hetzelfde doet.

Bekijk deze video van de DLO-innovatiepartners maar eens ter inspiratie:

Learning Outcomes

De functionaliteit Class Progress (die ook in elke Course beschikbaar is), hangt hier overigens nauw mee samen.

Toepassing

Binnen de HvA wordt FeedPulse sinds collegejaar 2019/2020 gebruik bij de opleiding Logistiek van de Faculteit Techniek. Naar aanleiding van de presentatie van Eric Slaats over de ontwikkeling en de toepassing bij HBO-ICT van Fontys is er ook bij FOO interesse ontstaan voor tooling die geschikt is voor Assessment as learning.

Let op: Wij hebben momenteel nog geen HvA-brede licentie op FeedPulse. Neem met vragen contact op via ict-foo@hva.nl.

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024