• Algemene informatie TestVision Online

Digitale Toetsafnames

Handboek
Voor docenten van FOO is er een handboek digitale toetsafnames gemaakt. Het is een aanvulling op het tentamen afname protocol en vertelt meer over een toetsafname in TestVision Online met Proctorio. Tevens geeft het een beeld van de ondersteuning die een docent kan verwachten van het toetsbureau.

Disclaimer: Het handboek digitale toetsafnames wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden, echter de ontwikkelingen van digitale toetsen volgens zich in een snel tempo op. Het kan zijn dat niet alle nieuwe ontwikkelingen gelijk zijn doorgevoerd in het handboek. Neem bij twijfel contact op met je contactpersoon bij de toetsorganisatie.

Toets samenstellen in TVO
In de Corona-tijd heeft de HvA in samenspraak met de examencommissies bepaalde richtlijnen opgesteld om toetsen veilig af te nemen. Een van de mogelijkheden is het schriftelijk toetsen via Testvision (TVO), het online toetsprogramma van de HvA, al dan niet in combinatie met Proctorio. Om het ontwikkelen/samenstellen van een toets in TVO eenvoudig voor docenten te maken heeft Iman Abdullatif een Toets-template ontwikkeld: “Template-Corona-tijd Toets”. Docenten van FOO kunnen deze template gebruiken. Volg de stappen voor de samenstelling van je toets in TVO in dit document (ook beschikbaar als download onderaan deze pagina).

Q&A
Bekijk hier de uitgebreide Q&A van TVO.

Andere updates

2022, 29 april: Uitgebreidere functionaliteiten in Versie 51:

 • Een afname van een toets met open vragen hoeft niet te worden beoordeeld voordat een student met een volgende poging start.
 • Tijdens de inzage kunnen de studenten de op papier uitgewerkte antwoorden die achteraf zijn ingescand en beoordeeld ook bekijken.

2021, 25 juni: Uitgebreidere functionaliteiten

2020, 25 september: Integratie TvO en Proctorio

Online proctoring is surveillance zonder dat er een echte surveillant aanwezig is bij de afname. Bijvoorbeeld omdat studenten in hun eigen huis zitten of op stage zijn in het buitenland. De surveillance kan dan onder andere bestaan uit het online meekijken op het scherm van de kandidaat, waarbij ook de camera van zijn laptop/computer/tablet gebruikt kan worden om te zien of hij een boek raadpleegt. Voor online proctoring zijn verschillende applicaties beschikbaar en kunnen geïntegreerd worden met TestVision: De HvA gebruikt momenteel Proctorio samen met TVO. Bekijk ook de download onderaan dit artikel!

2020, 28 augustus: Uitbreiding cesuur- en cijferbepaling

Er is een nieuwe release van TestVision Online uitgerold. Deze versie van TestVision bevat de volgende nieuwe of uitgebreide functionaliteiten:

 • Naast de huidige manier om cijfers te berekenen (split lineair), wordt het mogelijk om cijfers te berekenen via de lineaire manier of volledig vrij.
  Via een grafiek wordt dit inzichtelijk gemaakt en kun je het cesuurpunt instellen en (bij de vrije cijferberekening) extra cesuurpunten toevoegen. Ook kun je kwalificaties (labels) toekennen aan de scores.
 • Daarnaast wordt het mogelijk om de cesuur- en cijferbepaling achteraf definitief te maken, onder andere met behulp van de cesuurmethode van Cohen-Schotanus.
 • Voor de kandidaten komt er een uitleg beschikbaar over hoe hun cijfer tot stand is gekomen, inclusief berekening en grafiek. Deze individuele uitleg is ook door ontwikkelaars in te zien bij de resultaten.

Een korte toelichting waar deze nieuwe functies gevonden kunnen worden zie je in de pdf bijlage onderaan dit artikel.

2019, 27 september: Uitbreiding van de inzage-functionaliteit

Deze versie van TestVision bevat de volgende nieuwe of uitgebreide functionaliteiten. De inzage mogelijkheden zijn uitgebreid met:

 • het kunnen inzien van het antwoordmodel inclusief beoordelingscriteria (instelbaar);
 • de mogelijkheid voor ontwikkelaars/docenten om een reactie te geven op de eerste inzage;
 • de mogelijkheid voor kandidaten om die reactie te bekijken;
 • de mogelijkheid voor kandidaten om bezwaar te maken (instelbaar);
 • de mogelijkheid voor ontwikkelaars/docenten om te reageren op het bezwaar.

Een uitgebreide handleiding hiervan kun je vinden bij de downloads onderaan dit artikel.

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024