• Afstudeerproces bij Pedagogiek

Bij de Bachelor Pedagogiek en de Lerarenopleiding Pedagogiek hebben ze met de invoering van Brightspace als nieuwe LMS uitgebreid nagedacht over het complexe beoordelingsproces en de onderwijslogistieke kant van het afstuderen.

“Allereerst zorg ik ervoor dat ik weet wat elke student uit de Classlist in Brightspace komt doen,” zegt afstudeercoördinator Denise Snoodijk. “We hebben studenten die afstuderen in semester 1 of 2 en studenten die uit andere leerjaren de course volgen ter oriëntatie. We hebben daarvoor de functionaliteit Groups gebruikt binnen Brightspace. Hier kunnen studenten bij aanvang van de course zelf aangeven tot welke bovenstaande groepen ze horen.”

  • Schermafbeelding team ICTO FOO

  •  

    Op basis van deze indeling is het vervolgens aan Denise om de studenten te koppelen aan een afstudeerbegeleider en een beoordelaar (per semester). Ook hiervoor wordt de tool Groups in Brightspace gebruikt. Hierdoor kunnen de begeleider en beoordelaar snel en gemakkelijk stukken terugvinden die worden ingeleverd en/of specifieke communicatie met de aan hen gekoppelde studenten vormgeven.

    “Verder hebben we een enorme slag gemaakt door onze rubrics in Brightspace te zetten. Aan zowel het afstudeerwerkstuk als het –product (Assignments) hebben we vier Rubrics gekoppeld. Een voorwaardelijke vormvoorwaarden rubric met specifieke vereisten zoals voorblad en taalgebruik. Deze is voor een student ook inzichtelijk. Daarnaast hebben de begeleider/beoordelaar en de tweede beoordelaar allebei een eigen rubric om het werk te beoordelen. Deze zijn beiden niet zichtbaar voor de student. Tot slot hebben we de definitieve rubric voor de student waarin het eindresultaat na kalibratie wordt ingevuld. Dit is de zogenaamde ‘Scoring Rubric’ op basis waarvan de student de score zal zien. Met het koppelen van Rubrics in Brightspace kan het hele beoordelingsproces nu binnen de course in Brightspace plaatsvinden. Dat is minder foutgevoelig en het is perfect voor de archivering. Daarnaast blijft het ook een kwestie van goede werkafspraken maken het team, zodat we een uniforme aanpak hebben in het geval een student bijvoorbeeld niet voldoet aan de gestelde voorwaarden.”

  • De rubric levert een puntentotaal op die onderaan de streep voldaan of niet voldaan oplevert. Doordat aan zowel het werkstuk als aan het product ook nog een Grade Item is gehangen in Brightspace, wordt het puntentotaal uit de Rubric ook nog automatisch omgezet naar een cijfer afgerond op hele cijfers.

    Het is een mooi voorbeeld van het optimaal gebruik maken van de mogelijkheden in het nieuwe LMS. Archivering, controle op plagiaat en een consistente beoordeling (met rubrics) zijn binnen de course in Brightspace geregeld.Wil je eens sparren over de mogelijkheden voor jouw onderwijspraktijk? Loop langs bij team ICTO FOO.

  • Schermafbeelding team ICTO FOO

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024