• Afronden van de les

Algemeen

Deze drie VR-ervaringen zijn vormgegeven samen met Charlotte Cannegieter (Cluster Exact/BO). De drie ervaringen vormen samen een integraal geheel. Je ziet het laatste deel van de les . De docent rondt een werkvorm af met zijn klas. Het lesuur nadert het eind. In de andere twee ervaringen blikt de betreffende docent terug op zijn les in de lerarenkamer, terwijl de leerlingen dat doen in de kantine.

Let op! Bij deze ervaringen is een uitgebreide en verhelderende contextbeschrijving beschikbaar als download (zie onderaan deze pagina). Heel waardevol om vooraf te lezen.

Daarnaast zijn bij deze ervaringen een aantal uitgebreide en inspirerende voorbeelden te downloaden van de didactische inbedding van het materiaal in de vorm van opdrachten. Deze zijn gemaakt en gedeeld door Charlotte Cannegieter, Wouter Spaan (Cluster Exact) en Judith van der Kruis en Femke Kitslaar (Cluster Talen). Zie onderaan de pagina.

Didactiek

Inhoud

 • Ervaring A: laatste deel van een les anatomie binnen de opleiding verzorgende IG, MBO jaar 1, niveau 3.
  Linkhttps://youtu.be/p0udi_RM51M
  Bij ervaring A heb je als kijker het perspectief van een leerling.
 • Ervaring B: terugblik op de les (zie ervaring A) door de leraar in de lerarenkamer.
  Linkhttps://youtu.be/WSggZU8xJrI
  Bij ervaring B heb je als kijker het perspectief van een collega.
 • Ervaring C: terugblik op de les (zier ervaring A) door een aantal leerlingen in de kantine.
  Linkhttps://youtu.be/i_zytPPf9gE
  Bij ervaring C heb je als kijker het perspectief van een leerling.

 

 

Leerdoelen (selectie)

 • De keuzes die de leraar in de VR-ervaring maakt herkennen en het effect van die keuzes beargumenteren en koppelen aan passende theorie.
 • Inzicht krijgen in hoe eigen beelden/veronderstellingen over leerlingen/over wat werkt in de les van invloed zijn op keuzes die je maakt in de les.
 • Voelen wat een onduidelijke lesafsluiting is vanuit het perspectief van de leerling.
 • Vormen van een eigen (professionele identiteit) door te omschrijven en onderbouwen hoe de student dit in zijn/haar eigen lespraktijk wil (gaan) aanpakken.

Wanneer inzetten?

 • Beroepsopdrachten gericht op didactische bekwaamheden
 • Vakdidactische modules
 • PPO lessen en reflectie

Werkvormen

Belangrijk is vooral de koppeling met de lesplannen. Daar zijn steeds aantal varianten van te bedenken. Dus: Welke kijkopdracht geef je vooraf mee? Welke reflectie- of verwerkingsopdracht/vraag stel je daarna? Met welke inzichten (theorie, onderzoeksresultaten) kun je dit in de les verbinden? Hieronder zie je een aantal voorbeelden van mogelijke werkvormen bij deze VR-ervaringen.

In alle gevallen kun je de VR-ervaringen in de les kijken of ter voorbereiding op de les.

 • Je bent als collega van deze leraar te gast bij ervaring A. Schrijf een korte observatie. Bekijk daarna ervaringen B en C. Welke overeenkomsten en verschillen zie je tussen jouw observatie en die van de leraar en studenten?
 • Laat studenten met een aantal gerichte (observatie)vragen naar de filmpjes kijken. Laat ze daarna in groepjes bespreken, gevolgd door theoretische inzichten/kaders door de leraar.
 • In groepjes een eigen 360 graden video maken, waarin je de klas instructie geeft van 5 minuten. Deze in groepjes aan elkaar laten zien en opnieuw met de vragen van Junior Leraar reflecteren.

Zie ook de downloads VR-opdrachten onderaan deze pagina.

Aanvullend materiaal

Bij deze ervaringen is een uitgebreide contextbeschrijving (achtergrond school, vak, les en docent) beschikbaar als download.

Daarnaast zijn bij deze ervaringen twee uitgebreide en inspirerende voorbeeld te downloaden van de didactische inbedding van het materiaal in de vorm van opdrachten.

Wil je de VR-ervaring(en) in de hoogste kwaliteit op je telefoon (bijvoorbeeld omdat je zelf beschikt over een Samsung Gear) of laptop (bijvoorbeeld omdat je de beelden wil laten zien op het Smart Board)? Neem dan even contact op met team ICTO.

Het virtual reality lesmateriaal is gepubliceerd als open leermateriaal en onder een CC-BY-NC-SA-licentie. Werk je met ons materiaal? We zijn altijd benieuwd naar reacties/evaluaties vanuit de onderwijspraktijk. Zie onze contactpagina.

 • wi
  witpm

  2020-01-28 09:15:58

  Mooie aanvullingen van Wouter Spaan, Femke Kitslaar en Judith van der Kruis. Dank voor kennisdeling. Goed om te zien hoe je deze VR-ervaring gebruikt irt reflectievaardigheden!

 • wi
  witpm

  2019-03-28 19:35:02

  Heel mooi lesmateriaal als download! Dank voor de kennisdeling Charlotte Cannegieter!

 • Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024